Windpark Bommelerwaard-A2 wendt zich tot provincie plan voor haar bewoners af

| 27 januari 2017

Vereniging Windpark Bommelerwaard-A2 wendt zich tot provincieTijdens de besluitvormende raadsvergadering op donderdagavond 26 januari heeft de gemeente Zaltbommel het verzoek tot planologische medewerking voor een windpark van drie windmolens tussen het spoor en de A2 afgewezen. En dat terwijl Vereniging Windpark Bommelerwaard-A2, de initiatiefnemer van het windpark, een ambitieus participatieaanbod voor de omgeving indiende; een voorwaarde voor planologische medewerking. De vereniging stapt nu naar de provincie Gelderland voor het opstellen van een inpassingsplan.

De afgelopen maanden is er herhaaldelijk overleg gevoerd tussen de vereniging en gemeentebestuurders over de voorwaarden voor een windpark met drie windturbines. Er werden heldere toezeggingen gedaan over de eisen om draagvlak te verwerven voor het windpark. De vereniging diende daarop een ambitieus voorstel in, waarbij de inwoners van de gemeente Zaltbommel en Maasdriel optimaal kunnen profiteren van het windpark. Dit voorstel zal straks ook bij de provincie worden ingediend.

Eigen dorpsmolen
Kern van het participatieplan is om van één van de drie turbines een zogenaamde dorpsmolen te maken, die geheel voor bewoners wordt ontwikkeld en door henzelf wordt geëxploiteerd. De inwoners zijn volledig eigenaar van de dorpsmolen en ontvangen daar ook het rendement van. Een mooi aanbod waar veel mensen van kunnen profiteren. Geïnteresseerden kunnen hun interesse via de website van de vereniging doorgeven of een mailtje sturen naar info@bommelerwaard-a2.nl.

Daarnaast biedt het participatieplan een regeling voor een Gebiedsfonds en een tegemoetkoming voor direct omwonenden in het plangebied. Ook een planschaderegeling is onderdeel van het participatieplan.

Hogerop
Nu de gemeente heeft besloten om geen planologische medewerking te verlenen, zal de vereniging de provincie Gelderland verzoeken om een inpassingsplan (bestemmingsplan) op te stellen. De provincie wordt dan het bevoegd gezag voor het windpark; dat betekent dat bewoners hun reacties en vragen tot de provincie moeten wenden. Als de provincie vervolgens instemt met het verzoek tot een inpassingplan, zal de vereniging beginnen met het opstellen van de milieueffectrapportage en het ontwikkelen van de dorpsmolen.

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties (1)

Trackback URL | Reacties RSS Feed

  1. henk daalder Pak de Wind schreef:

    Het genoemde email adres is fout
    Het goede is info@bommelerwaard-wind.nl