Gemeente Schouwen-Duiveland en Windpark Krammer bereiken compromis over leges

| 27 mei 2021

Windpark KrammerDe gemeente Schouwen-Duiveland betaalt Windpark Krammer de helft terug van de 2, 1 miljoen euro aan onterecht opgelegde bouwleges. De partijen bereikten hier onlangs akkoord over. De legeskwestie die al sinds 2014 liep komt hiermee ten einde.

De directie van Windpark Krammer had op de aanslag gemeentelijke belastingen van ruim 2,1 miljoen euro bezwaar gemaakt omdat zij deze te hoog achtte. Toen de beide partijen er samen niet uitkwamen moest uiteindelijk de rechter eraan te pas komen. In hoger beroep stelde het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch in juli Krammer het gelijk. Daarmee werd de legesverordening onverbindend verklaard.

Daarmee kwam de aanslag te vervallen en moest de gemeente Schouwen-Duiveland het volledige bedrag van ruim 2,1 miljoen euro terugbetalen aan Windpark Krammer. Daarover hebben partijen nu een compromis bereikt. De gemeente Schouwen-Duiveland betaalt de helft (1.072.500 euro) direct terug aan de aandeelhouders van Windpark Krammer, 500.000 euro mag de gemeente houden en alsnog oormerken als reële bouwleges voor de gevoerde procedure omgevingsvergunning en het uitgevoerde toezicht.

Deel naar nieuw duurzaamheidsfonds

Het overige bedrag (572.500 euro) stort de gemeente in een speciaal op te richten stichting Duurzaamheidsfonds Windfonds Krammer.  Deze komt ten goede aan duurzaamheidsprojecten in de gemeenten Schouwen-Duiveland, Tholen en Goeree-Overflakkee. Het gaat om de realisering van sociaal-maatschappelijke doelstellingen die níet zijn opgenomen in bestaand beleid. De coöperaties vormen het bestuur van de stichting, de gemeenten adviseren. De stichting hoopt volgend jaar de eerste projecten de kunnen gaan realiseren.

Volgens directeur van Deltawind Monique Sweep is met het akkoord een vorm gevonden die recht doet aan de inzet van de leden van de coöperaties. “We zijn er nooit op uit geweest om het volledige bedrag terug te krijgen. Een bedrag van vijf ton aan leges vonden we al heel redelijk en hebben dat van meet af onderbouwd. En daarin houden we woord. Ik ben vooral opgelucht dat we dit nu achter ons kunnen laten en ons volledig kunnen richten op verduurzaming.”

Wethouder Joppe (CDA) van Schouwen-Duiveland is tevreden met het compromis: “Krammer heeft in het licht van de uitspraak van het hof recht op volledige terugbetaling. Dat ze hier slechts voor een deel aanspraak op maken door een bedrag aan reële leges overeen te komen en de rest beschikbaar te laten komen aan verdere verduurzaming is ruimhartig. En laat zien dat de besturen van de coöperaties heel dicht blijven bij de coöperatieve doelstellingen en de intenties van de vele mensen uit het gebied die hier lid van zijn.”

Windpark Krammer

Windpark Krammer is het grootste burgerinitiatief van Nederland. Het windpark werd in mei 2019 officieel geopend. De 34 Enercon E115 windturbines op de Krammersluizen, op de grens van Schouwen-Duiveland, Tholen en Goeree-Overflakkee, is voor 60% eigendom van de ruim vijfduizend leden van de coöperaties Deltawind en Zeeuwind. De overige 40% is in handen van Kallista Energy. Bron: Windpark Krammer

Tags: , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.