Aanleg hoogspanningskabel van windpark Luchterduinen op land gereed

| 28 april 2014

De werkzaamheden voor de aanleg van de 8 km hoogspanningskabel t.b.v. het nieuwe innovatieve windpark Eneco Luchterduinen van het strand van Noordwijk tot het TenneT station in Sassenheim zijn grotendeels afgerond. Deze 8 km is voor 80% aangelegd via gestuurde boringen en voor 20% via open ontgravingen. Momenteel vinden de laatste werkzaamheden plaats om de omgeving weer zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat te herstellen. De aanleg van de kabel heeft in delen plaatsgevonden, daarom hebben we bijgevoegde film gemaakt om u te laten zien wat we nu eigenlijk allemaal gedaan hebben.

Na het toeristenseizoen in september wordt de landkabel met de zeekabel verbonden. Samen met de aannemers Joulz en Visser & Smit Hanab is er hard gewerkt om de hinder zoveel mogelijk te beperken voor onze omgeving. Tevens hebben zij (Visser and Smit Marine Contracting (VSMC) de tender van Van Oord Offshore Wind Projects gewonnen. Het project gaat om een 25km lange kabel voor het 129MW windpark.

aanleg_landkabel luchterduinen

Klik hier voor de film.

Bron: Eneco en Windpower Monthly

Tags: , , , ,

Category: Electriciteit, Groene energie, Onshore windparken, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.