De Volkskrant kletst over “opslag van windenergie”

| 28 december 2008
bron: Volkskrant

In een aflevering Groen & Geld van het Economie katern in De Volkskrant van 27 december staat een verhaal naar aanleiding van een artikel in een Canadese krant over de “opslag van windenergie” door middel van perslucht in lege gasreservoirs. Volgens de titel zou dat windenergie “een stuk rendabeler” maken. Het heeft er veel van weg dat journalisten er een sport van maken om zoveel mogelijk nadelen van windenergie te verzamelen. Zo ook hier. 

Windenergie is peperduur en problematisch omdat het niet opgeslagen kan worden, is de bewering. De schrijver van het stuk heeft het Canadese artikel kennelijk naar beste weten van een achtergrond willen voorzien en die bestaat dus uit het (helaas algemeen gangbare) vooroordeel dat windenergie niet deugt omdat het windaanbod variabel is en dat er dus extra “back-up-vermogen” bijgebouwd moet worden om het wegvallen van de wind te compenseren.

Opslag van windstroom zou dan de oplossing moeten zijn. De schrijver komt niet op het idee dat het probleem niet veroorzaakt wordt door windturbines maar door de kolen- en kerncentrales die altijd, ook ’s nacht bij te weinig vraag, door moeten draaien en niet zo maar even stil gezet kunnen worden.

Het gaat uitsluitend over “overtollige windstroom” maar het is de atoom- en kolenstroom die het teveel veroorzaakt, want windparken zijn wel direct stil te zetten. Het is echter geen bestaand probleem en ook bij veel windenergie in de toekomst zal het geen probleem worden. En als het al een probleem zou worden dan wordt het dus veroorzaakt door kolen- en kerncentrales. Netbeheerder TenneT stelt in een onderzoek dat er zich tot 6.000 MW windvermogen geen problemen voor zullen doen. De bestaande regelcapaciteit is voldoende. Verbeterde uitwisseling met het buitenland zal nog voor meer flexibiliteit zorgen. ECN en TU-Delft bevestigen die resultaten en stellen dat opslag overbodig is. Zelfs in Denemarken met 20% windstroom (Nederland 4,5%) is het nog lang geen probleem. In de weinige gevallen dat er in Denemarken ’s nachts meer stroom wordt geproduceerd dan de behoefte (dat is nu in 1% van de tijd het geval) wordt dat opgelost door wat minder op te wekken door een paar windparken uit bedrijf te nemen. Volgend jaar wordt dat in Denemarken door marktwerking opgelost met negatieve beprijzing. Wie tijdens overproductie levert, moet betalen. Dat kost maar heel weinig en de molenaars kunnen het verlies gemakkelijk compenseren door slimme afnamecontracten of nog wat beter te letten op de beschikbaarheid van de turbines en de kwaliteit en snelheid van onderhoud en service. Allemaal stimulansen voor nog efficiëntere windenergie zonder investeringen in opslag. Natuurlijk kan in incidentele gevallen lokale opslag en verkoop op dure momenten (op den duur) wat opleveren. Een voorbeeld is een koelbedrijf met een windturbine naast de deur.

Maar ook Economische Zaken is het eens met de analyse dat grootschalige opslag voor het functioneren van windenergie niet nodig is. Minister van der Hoeven heeft het standpunt geventileerd dat een ieder er mee aan de slag mag gaan die er brood in ziet maar nationale ondersteuning is niet nodig. Het wordt in concurrentie met de opslag van CO2 echt geen dringen onder de grond, zoals de schrijver van De Volkskrant suggereert.

Category: Netaanpassing Subsidie

Reacties zijn gesloten.