Duitse transmissienetbeheerders en overheid maken eerste plannen bekend voor interconnectieprojecten in de Noordze

| 28 februari 2023
De transmissienetbeheerders 50Hertz, Amprion en TenneT hebben samen met het Duitse federale ministerie van Economie en Klimaatbescherming (BMWK) de eerste plannen voor interconnectieprojecten in de Noordzee voorgesteld. In de toekomst moeten verbindingslijnen van offshore windparken met een totale capaciteit van 10 GW met elkaar worden verbonden.
Duitse transmissienetbeheerders en overheid maken eerste plannen bekend voor interconnectieprojecten in de Noordze

Bron: BMWK

Naast de aansluiting van de windparken op het Duitse elektriciteitsnet zullen de stroomkabels dan tegelijkertijd de uitwisseling van elektriciteit met Europese buurlanden, zoals Denemarken en Nederland, mogelijk maken. Voor het jaar 2040 zijn met behulp van markt- en netmodellering drie scenario’s voor mogelijke offshore netconfiguraties onderzocht.

Er zullen zogenaamde hybride interconnectoren worden aangelegd, die meer internationale elektriciteitshandel mogelijk zullen maken. Supraregionale handel verhoogt de Duitse en Europese voorzieningszekerheid en welvaart. Bovendien leidt interconnectie op zee tot een betere benutting en een efficiënter gebruik van elektriciteitslijnen.

Minister Robert Habeck: “De energietransitie is zeer gebaat bij meer interconnectie met de buurlanden. Met extra netverbindingen kan meer rendabele elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen in Duitsland worden ingevoerd. Tegelijkertijd zullen we minder elektriciteit moeten regelen. De vandaag gepresenteerde plannen laten zien hoe wij het energiesysteem in nauwe samenwerking met onze Europese buren zullen omvormen. Windenergie op zee zal een beslissende rol spelen in het klimaatneutrale energiesysteem.”

Studie naar voordelen interconnectie

Parallel aan de planning heeft de BMWK een studie laten uitvoeren naar de algemene voordelen van een dergelijk internationaal elektriciteitsnet op de Noordzee. Uit de resultaten blijkt dat interconnectie de uitstoot van broeikasgassen vermindert, de voorzieningszekerheid vergroot, de beschikbare ruimte efficiënter benut en aanzienlijke kostenbesparingen oplevert.

Door de koppeling van offshore windparken kan aanzienlijk meer elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen in het pan-Europese systeem worden geïntegreerd. Voor Duitsland verhoogt dit de voorzieningszekerheid, aangezien in tijden van grote vraag naar elektriciteit extra elektriciteit uit de buurlanden kan worden ingevoerd. Dit vermindert de behoefte aan elektriciteit uit fossiele centrales. De interconnectie van offshore windparken voorkomt zo de uitstoot van broeikasgassen in de elektriciteitssector.

Bovendien zijn de elektriciteitsprijzen in tijden van grote vraag naar elektriciteit lager dan zonder interconnectie. Wanneer de vraag naar elektriciteit laag is en de productie van hernieuwbare elektriciteit in Duitsland hoog, kan hernieuwbare elektriciteit ook worden geëxporteerd. Op die manier kan de regulering van Duitse windparken worden vermeden.

De plannen van de transmissienetbeheerders voor de interconnectie van offshore windparken zullen in de volgende stap in officiële Duitse en Europese planningsprocessen worden ingevoerd. Samen met de TSO’s van de buurlanden wordt zo de basis gelegd voor een internationaal offshore netwerk in de Noordzee. Bron: BMWK.de

Tags: , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.