EU 2030-doelstelling voor windenergie binnen bereik door verbeteringen in vergunningverlening en opleving van investeringen

| 28 februari 2024

Uit de vandaag gepubliceerde jaarstatistieken en zevenjarige vooruitzichten van WindEurope blijkt dat de EU-doelstelling voor windenergie voor 2030 binnen bereik ligt. Dit is vooral te danken aan verbeteringen in de vergunningverlening en een opleving van de investeringen.

 

In 2023 was er een grote politieke ommekeer voor het Wind Power Package van de EU, dat vervolgens door 26 regeringen werd bekrachtigd in het Europees Handvest voor windenergie. Maar er blijven obstakels. De grootste bedreiging voor de versnelde uitbreiding van windenergie is de tijdige uitbreiding van Europa’s elektriciteitsnetten op land en op zee.

Aandeel wind

Europa installeerde 18,3 GW nieuwe windenergiecapaciteit in 2023. De EU-27 installeerde hiervan 16,2 GW, een recordhoeveelheid, maar slechts de helft van wat het zou moeten bouwen om de klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030 te halen. 79% daarvan was onshore wind. En meer dan 1 GW was afkomstig van het vervangen van oude turbines. Duitsland installeerde de meeste nieuwe capaciteit, gevolgd door Nederland en Zweden.

Elektriciteitsmix

Het aandeel van windenergie in het totale elektriciteitsverbruik van de EU in 2023 was 19%. Nog eens 8% kwam van zonne-energie. Hernieuwbare energiebronnen maakten in totaal 42% uit van de elektriciteitsmix.

Denemarken had met 56% het grootste aandeel wind in zijn elektriciteitsmix. Zeven andere landen haalden meer dan een kwart van hun elektriciteit uit wind – Duitsland haalde 31%. De totale elektriciteitsopwekking uit wind in de EU bedroeg 466 TWh, tegenover 412 TWh in 2022.

2030-doelstelling binnen bereik

Het rapport bevat een vooruitblik voor nieuwe windinstallaties in de periode 2024-30, gebaseerd op de projectpijplijn, aangekondigde investeringen, vergunningsgegevens en veilingvolumes van de overheid.

WindEurope voorspelt dat de EU in de periode 2024-30 gemiddeld 29 GW per jaar zal installeren. Dit brengt de geïnstalleerde windcapaciteit in de EU op 393 GW in 2030, vergeleken met de 425 GW die nodig is om Europa’s klimaat- en energiedoelstellingen te halen.

In de periode 2024-2030 zal tweederde van de nieuwe installaties onshore blijven. Maar tegen het einde van het decennium zullen de windinstallaties op zee snel toenemen. In 2030 zal het aantal nieuwe offshore-installaties bijna even groot zijn als het aantal nieuwe onshore-installaties.

Verbeterde omstandigheden voor windenergie

In 2023 zijn er aanzienlijke verbeteringen te zien op gebieden die cruciaal zijn voor de uitbreiding van windenergie.

Het gaat beter met de vergunningen. Europa heeft in 2023 aanzienlijk meer vergunningen voor nieuwe windparken op land goedgekeurd dan in voorgaande jaren. Dit is grotendeels te danken aan de nieuwe EU-regels voor vergunningen voor hernieuwbare energie. Duitsland en Spanje gaven 70% meer vergunningen af voor windenergie op land dan in 2022 – met een indrukwekkende 7,5 GW in Duitsland. Frankrijk, Griekenland, België en het VK zagen ook hogere vergunningsvolumes.

Investeringen in nieuwe windenergiecapaciteit waren ook hoger dan in 2022. Een afname van de inflatiedruk, een betere tariefindexering door de regeringen en meer zekerheid op de elektriciteitsmarkten creëerden een gunstiger investeringsklimaat. Alleen al de nieuwe investeringen in windenergie op zee bedroegen 30 miljard euro – een schril contrast met de 0,4 miljard euro die in 2022 werd geïnvesteerd.

Cruciaal volgens WindEurope is dat de politieke vooruitzichten voor windenergie in Europa in 2023 veranderden. De EU en de nationale regeringen erkenden dat Europa’s windenergie-industrie in 2023 nog niet klaar was voor de toekomst. Lees hier het volledige rapport. Bron: WindEurope

Tags: , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.