Fundatiebouw in Windpark Koningspleij gereed

| 28 juli 2021

Bron: Windpark Koningspleij

Medio juli is de betonstort van de laatste windturbine in Windpark Koningspleij in de gemeente Arnhem afgerond. De initiatiefnemers hopen dat begin september de eerste van in totaal vier windturbines zal staan. Eind dit jaar moet het windpark gereed zijn en wekken dan naar verwachting samen 34,5 miljoen kilowattuur (kWh) energie per jaar op.

De voorbereidende grondwerkzaamheden voor de funderingen waren in het voorjaar gestart nadat civiele onderaannemer Strukton de kraanopstelplaatsen voor de funderingen en toegangswegen had aangelegd. De firma Fundex heeft de funderingspalen, 30 per locatie, aangebracht. De palen zijn op hun plaats geschroefd. Vlasman Betonbewerkings- en Slooptechnieken b.v. verzorgde het koppensnellen. Hiervoor was het niet nodig om te heien. Oehm GmbH verzorgde de aanleg van de fundaties.

De initiatiefnemers meldden ook dat twee derde van de bekabeling rond is. Deze activiteit wordt uitgevoerd door Van den Heuvel. Ook is de eerste hand gelegd aan de grondwerkzaamheden voor de kraanopstelplaatsen voor de daadwerkelijke opbouw van de windturbines.

Windpark Koningspleij

Windpark Koningspleij is een initiatief van Rijn en IJssel Energiecoöperatie, Prowind en Pure Energie. Drie van de vier windturbines zijn een burgerinitiatief. De vierde windturbine wordt ontwikkeld door Pure Energie.

De vier windturbines komen in een lijnopstelling langs de Pleijroute (N325) te staan. De turbines worden geleverd door het Duitse Enercon en zijn van het type E-115 EP3 met een tiphoogte van 177,5 m en een rotordiameter van 115.7 m. De vier windturbines hebben een totaal maximaal vermogen van ca. 17 MW. De turbines zullen naar verwachting rond de 34,5 miljoen kWh gaan opwekken. De energie van de burgerwindturbines wordt afgenomen door Greenchoice. De turbine van Pure Energie zal de stroom op gaan wekken voor Industriepark Kleefse Waard.

Het windpark valt binnen het bestemmingsplan ‘Windpark en zonneveld Koningspleij’ voor 4 windturbines en een zonnepark van 8,5 hectare op Koningspleij Noord, aan de Arnhemse Kleefse Waard. Bron: Windparkkoningspleij

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.