Gebiedsfonds Drentse Monden gaat naast overheidsgeld ook bijdrage initiatiefnemers windpark beheren

| 28 juli 2023

Stichting Gebiedsfonds Drentse Monden gaat voor de windturbines in Borger-Odoorn ook de jaarlijkse financiële bijdrage van de initiatiefnemers van windpark De Drentse Monden en Oostermoer beheren.

De onafhankelijke stichting, die gevormd wordt door inwoners, beheerde al het overheidsgeld dat de leefbaarheid in het effectgebied van het windpark moet bevorderen. Inwoners van Stadskanaal worden ook betrokken in de verdeling.

De initiatiefnemers van het windpark betalen voor een periode van 15 jaar 0,50 euro per opgewekte megawattuur per jaar aan het gebiedsfonds. De precieze jaarlijkse bijdrage hangt dus af van de hoeveelheid windenergie die de 29 turbines in de gemeente Borger-Odoorn opwekken. Voor 2022 gaat het om zo’n 170.000 euro.

Kerngroepen

Het huidige gebiedsfonds wordt beheerd door inwoners, in de vorm van een stichting. Daarin waren al zeven kerngebieden in Borger-Odoorn vertegenwoordigd. Deze kerngroepen zorgen ervoor dat de 3 miljoen euro aan overheidsgeld (van de rijksoverheid, provincie Drenthe en gemeente Borger-Odoorn) in een periode van 10 jaar goed in hun gebied terechtkomt.

Op verzoek van de initiatiefnemers van het windpark komt hun bijdrage op basis van de opgewekte windenergie daar de komende 15 jaar bij. Daarvoor wordt een kerngroep van inwoners toegevoegd voor Stadskanaal-Musselkanaal. Dat valt ook in het effectgebied en krijgt dus de beschikking over een deel van de windenergieopbrengsten.

Een tweede verschil met het overheidsgeld is dat elke lokale kerngroep volledig zelf bepaalt waar de bijdrage van de initiatiefnemers aan besteed wordt. Het overkoepelende stichtingsbestuur accordeert vervolgens de betalingen.

Geldstromen

Voor een goede verantwoording blijven het overheidsgeld en de bijdrage van de initiatiefnemers gescheiden geldstromen, via aparte rekeningen en met een eigen verantwoording. Streven is om de nieuwe constructie eind dit jaar in de benen te hebben.

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

Het windpark bestaat uit 45 windturbines in lijnopstelling in het noordelijke deel van de Drentse Veenkoloniën, in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze. De windturbines zijn van het type Nordex N131, met 145 meter ashoogte, 210,5 meter tiphoogte, een rotordiameter van 131 meter en vermogen van 3 MW. In juli 2021 waren alle 45 windturbines geïnstalleerd, echter door technische problemen moesten er werkzaamheden plaatsvinden aan verschillende windturbines.  Bron: Windparkdrentsemondenoostermoer

Tags: , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.