Gemeenteraad Amsterdam stemt in met komst van 17 windturbines

| 28 mei 2021
Gemeenteraad Amsterdam keurt zoekgebieden voor 17 windturbines goed

Zoekgebieden windenergie.

De gemeente Amsterdam heeft deze week ingestemd met de plannen voor circa 17 nieuwe windturbines. De zoekgebieden voor de ontwikkeling zijn bevestigd. In een volgende fase maakt de gemeente een overzicht van alles waarmee rekening moet worden gehouden bij het kiezen van de juiste locatie voor de turbines.

Het realiseren van meer windturbines is een van de maatregelen die Amsterdam gaat nemen in het kader van de Regionale Energiestrategie (RES), in dit geval de regio Noord-Holland Zuid. De RES 1.0 wordt in mei van dit jaar ingediend. Daarnaast wil de gemeente veel meer zonnepanelen op grote daken plaatsen. Hierdoor kan wind- en zonne-energie in 2030 80% van de Amsterdamse huishoudens van duurzame elektriciteit voorzien.

Gevoelig onderwerp

Over de mogelijke komst van windturbines in Amsterdam is de afgelopen maanden veel discussie geweest, zowel vanuit bewoners uit de buurt van de zoekgebieden als vanuit de gemeente zelf. Met instemming van de gemeenteraad kan de gemeente nu wel naar de volgende fase. Naar aanleiding van de vele discussies heeft de gemeente echter een zogenaamde reflectiefase geïntroduceerd. In deze fase werkt het samen met bewoners, stadsdelen, buurgemeenten en andere belanghebbenden aan een concreet afwegingskader voor het plaatsen van windturbines. Pas als daar duidelijkheid over is, gaat de gemeente op zoek naar de definitieve locaties voor de windturbines.

Lokaal eigenaarschap en betrokkenheid

De opbrengsten van deze (tussen) fase zijn input voor het vervolgtraject en kunnen onderdeel uitmaken van een eventueel te sluiten overeenkomst met een initiatiefnemer. De ambitie is om de windturbines voor 2030 te realiseren en de vergunningen daarvoor voor 2025 te verlenen.

Er zijn enkele verplichte aspecten waarmee rekening moet worden gehouden bij het indienen van projecten. De initiatiefnemers dienen te streven naar minimaal 50% lokaal eigendom van de windturbines. Daarnaast dienen initiatiefnemers een lokaal participatieplan op te stellen waaruit blijkt hoe zij de dialoog met bewoners aangaan en zorgen dat bewoners tijdig en begrijpelijk worden geïnformeerd. Bron: Amsterdam.nl

Tags: , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.