Groene waterstoffabriek in Oostende moet offshore wind gaan opslaan

| 28 januari 2020

© DEME

Drie Belgische partijen; Haven Oostende, DEME Concessions en investeerder PMV, bundelen hun expertises om een groene waterstoffabriek in de haven van Oostende te bouwen. Het project, HYPORT® Oostende genaamd, moet in 2025 operationeel zijn in het kader van de geplande nieuwe offshore windconcessies.

Groene waterstof zal als energiebron dienen voor elektriciteit, transport, warmte en brandstof en daarnaast als grondstof voor industriële doeleinden. Waterstof is groen als de stroom die gebruikt wordt om water via elektrolyse om te zetten in waterstof duurzaam is.

Eind 2020 zal er voor 2,26 GW aan geïnstalleerd offshore windvermogen zijn in België. Daarnaast is er in een nieuwe maritiem ruimtelijk plan nog ruimte voor ongeveer 1,75 GW aan extra vermogen. Waterstof kan als energiedrager groene energieoverschot tijdelijk opslaan. De waterstoffabriek biedt daarmee kans om de discontinuïteit tussen productie en verbruik op te vangen.

Vervolgstappen
In een eerste fase zal er een algemene haalbaarheidsstudie gedaan worden en een ontwikkelplan opgezet worden. Daarna wordt een innovatief demonstratieproject met mobiele walstroom gestart en is er tevens een demonstratieproject met een innovatieve electrolyser van ca. 50 MW gepland. Tegen 2022 start de uitrol van een grootschalig walstroom-project, gevoed met groene waterstof. De commerciële fabriek staat gepland om in 2025 operationeel te zijn. De beoogde locatie voor het project is het havengebied Plassendale 1. Op termijn zal de fabriek een CO2 reductie van ca. 500.000 à 1000.000 ton per jaar opleveren. Bron: DEME

 

Tags: , , , ,

Category: Groene energie, Offshore Windparken, Wereldwijd Windparken, Windparken

Reacties zijn gesloten.