Het Nationaal Windenergie Event | 18 mei 2017 | Postillion Utrecht-Bunnik

| 28 maart 2017

“It takes a trial to experience a triumph”

Met deze woorden in gedachten kijken we naar de windenergiesector in Nederland. Inmiddels is windenergie een volwaardig onderdeel van de duurzame energiemix en een (zo niet dé) belangrijke energievorm om de doelstellingen uit het energie akkoord te behalen.

Als één ding als een paal boven water staat, is het wel dat we samen; overheden, bedrijfsleven, corporaties en burgers, er voor kunnen zorgen dat de energie die we uit de wind halen, voor ons allemaal bijdraagt aan een duurzamer klimaat. De uitdaging blijft, maar we zijn hard op weg!

Daarom organiseren Euroforum en NWEA samen op 18 mei 2017 het Nationaal Windenergie Event!

Tijdens het Nationaal Windenergie Event komen onder andere deze thema’s aan bod:

  • Is er toekomst voor Wind op Land? Is bijvoorbeeld kostenverlaging mogelijk?
  • De rol van de energiecoöporatie; ambassadeurs voor windenergie
  • Omgevingsmanagement
  • Tendering, waar brengt het ons naartoe?
  • Lessons learned van concrete projecten
  • Het Energieakkoord 2.0, wat betekent het voor windenergie?
  • Economische kansen
  • Kansen mbt cross border samenwerken
  • Beyond 2023, wat ligt er nog voor ons?
  • Wet- en regelgeving; wat kunnen we verwachten?

Let’s heat it up!

Bekijk het volledige programma op de website van Het Nationaal Windenergie Event

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.