Koning brengt in augustus werkbezoek aan Noordzee locaties voor energie opwekking

| 28 juli 2022

Hollandse Kust (zuid) Beta transformatorstation ©BGF

Zijne Majesteit de Koning brengt donderdag 25 augustus een werkbezoek aan diverse locaties op de Noordzee waar aan de toekomst van het energiesysteem wordt gewerkt, met wind, zon en groene waterstof.

De energietransitie moet ervoor zorgen dat het Nederlandse energiesysteem in 2050 vrijwel volledig CO2 neutraal is. Het energiesysteem van de toekomst is een mix van elektronen en moleculen. Duurzame elektriciteit en groene waterstof spelen hierin een belangrijke rol. Ook de Noordzee is hierbij als locatie van belang.

Hollandse Kust Zuid

Het werkbezoek begint op één van TenneT’s transformatorplatformen van het Net op Zee project Hollandse Kust (zuid). Dit zogenaamde stopcontact op zee transporteert de in het gelijknamige windpark opgewekte stroom naar land. Het windpark, dat op dit moment wordt gebouwd door Vattenfall en eigendom is van Vattenfall, BASF en Allianz, wordt daarna ook aangedaan.

Groene waterstofpilot PosHYdron

Vervolgens wordt het Q13a-A platform van Neptune Energy bezocht, waar de groene waterstofpilot PosHYdon in voorbereiding is. TNO is hierbij betrokken als één van de partners. In deze pilot worden op een werkend platform offshore wind, offshore gas en groene waterstof geïntegreerd. De groene waterstof wordt via een bestaande pijpleiding naar land getransporteerd. De lessen die hier worden geleerd, kunnen de verdere uitrol van het energiesysteem van de toekomst versnellen.

Drijvende zonnepanelen pilot

Tijdens de boottocht wordt ook langs het pilotproject van Oceans of Energy gevaren, waar drijvende zonnepanelen worden getest. Deze test is een stap richting grootschalige uitrol op zee.

Aan het einde van de boottocht vindt een slotgesprek plaats met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen en organisaties. Bron: Koninklijkhuis.nl

Tags: , , , , , ,

Category: Wind & Waterstof, Windenergie

Reacties zijn gesloten.