Meer dan 135 actiecommites tegen windenergie

| 28 april 2014

Meer dan 135 stichtingen en actiecomités zijn de laatste 2 jaar in Nederland opgestaan om te strijden tegen geplande windmolenparken. De stichtingen verzetten zich tegen overlast van geluid, vervuiling van de horizon, daling waarde woning door een mogelijke komst van windturbines.

Vorige week heeft de stichting een levensgrote overzichtskaart aan de Tweede Kamerleden overhandigd.  Bestuurslid Dasselaar (van st. Windmolenklachten) verwacht dat zich de komende weken meer comités en actiegroepen aansluiten bij zijn actie.

‘Het is logisch dat lokaal zo veel verzet ontstaat. Mensen voelen zich in de steek gelaten. Gemeenten, overheden, energiebedrijven en projectontwikkelaars hebben de handen ineen geslagen en omwonenden komen er nauwelijks tussen.’ De kabinetsplannen staan opgesomd in de structuurvisie Wind op Land, waarin elf gebieden zijn aangewezen voor grootschalige opwekking van windenergie. In relatief dunbevolkte gebieden zoals rondom de Eemshaven en Delfzijl, in de Wieringermeer en bij de Rotterdamse haven moeten volgens het kabinet tientallen hoge windmolens verrijzen.

friesland

Lees originele artikel.

Bron: Volkskrant

Tags: , , ,

Category: Electriciteit, Groene energie, Overheid, Windenergie, Windmolens, Windturbines

Reacties zijn gesloten.