Nieuw onderzoek kijkt naar synergie tussen offshore wind, zonnepanelen en waterstofproductie op zee

| 28 februari 2023
Onderzoeksproject Solar Enhanced North Sea Energy Hub (SENSE-HUB), onder leiding van TNO, onderzoekt hoe de integratie van verschillende energiesysteemmodules op de Noordzee tot een toekomstig stabiel en betrouwbaar energiesysteem kan leiden. Voor het eerst wordt gekeken naar de synergie tussen offshore wind, zonnepanelen en waterstofproductie op zee.

Bron: TNO

SENSE-HUB gaat in het vierjarige project de uitrol van drijvende zonnepanelen in hernieuwbare energiesystemen op zee versnellen. “Om een toekomstig Nederlands energiesysteem aangedreven door windenergie van zee betrouwbaar en stabiel te maken, is integratie met drijvende zonnepanelen, waterstof en opslag cruciaal”, zegt Iratxe Gonzalez Aparicio, Portfolio Manager System Integration Wind Energy bij TNO. “De combinatie van offshore zonne-energie en offshore wind is van belang om tot een stabielere en duurzame energievoorziening te komen en grotere hoeveelheden groene waterstof te produceren tegen lagere kosten.”

Het onderzoek consortium bestaat verder uit de partners Oceans of Energy, Deltares, NWO I – Koninklijk NIOZ, Primo Marine, NewGroundLaw en Advanced Electromagnetics.

Projectactiviteiten

Het consortium wil eventuele knelpunten, technisch, economisch, ecologisch, juridisch en maatschappelijk, voor de implementatie van toekomstige SENSE-HUBs inzichtelijk maken en wegnemen. De projectactiviteiten variëren van de demonstratie van een geoptimaliseerd offshore-zonnesysteem in de Noordzee door Oceans of Energy, tot ecologische monitoring en modellering om de effecten van hybride energieparken te begrijpen door NWO I – Koninklijk NIOZ en Deltares. Het project gaat plaatsvinden vlakbij het offshore-productieplatform Q13a.

Het SENSE-HUB concept wordt gevalideerd in het TNO SWITCH Lab en de ontwikkeling van technisch-economische systeemontwerpen op GigaWatt (GW)-schaal worden gedaan door TNO, Primo-Marine en Advanced Electromagnetics. De ontwikkeling van de nodige wettelijke kaders voor dergelijke geïntegreerde energiesystemen wordt uitgevoerd door NewGroundLaw en Primo-Marine. Deltares gaat de relevante stakeholders identificeren en hen regelmatig informeren over de in dit project ontwikkelde kennis.

Het project is mogelijk gemaakt door TopSector Energiesubsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Bron: TNO

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Category: Systeemintegratie, Wind & Waterstof, Windenergie, zonne energie

Reacties zijn gesloten.