Ontwerp Beleidskader Microturbines gemeente Haarlemmermeer ter inzage

| 28 juni 2024

Gemeente Haarlemmermeer wil kleine windturbines van maximaal 15 meter toestaan om zo bij te dragen aan de opwek van duurzame elektriciteit. De gemeente heeft hiervoor een Ontwerp Beleidskader Microturbines opgesteld. Van 26 juni tot 15 september kunnen belangstellenden het Ontwerp Beleidskader Microturbines inzien.

Voorbeeld van een erfmolen / kleine windturbine

Kleine windturbines, ook wel erfmolens of microturbines genoemd, vullen zonnepanelen op daken goed aan. Vooral voor boeren in het buitengebied die hun bedrijf willen verduurzamen, kunnen deze kleine windturbines interessant zijn. Met het zogenoemde Ontwerp Beleidskader Microturbines willen burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer duidelijkheid bieden aan ondernemers over de mogelijkheden van microturbines.

In het ontwerpbeleidskader staat welke voorwaarden er zijn voor plaatsing. De voorwaarden gaan over de kwaliteit van natuur, cultuur en landschap. Een ondernemer die een kleine windturbine wil plaatsen, moet dus ook rekening houden met de directe omgeving.

Proces

Met het Ontwerp Beleidskader Microturbines voeren burgemeester en wethouders de motie “Na wind komt zonneschijn” uit, die de gemeenteraad op 2 februari 2023 unaniem heeft aangenomen. De motie is gericht op het mogelijk maken van het plaatsen van kleine windturbines voor inwoners en ondernemers in Haarlemmermeer. Wethouder Charlotte van der Meij (Klimaat & Energie): “Ik ben heel enthousiast over dit ontwerp beleid. De combinatie van zon- en windenergie kan voor sommige boeren echt van toevoegde waarde zijn.”

Er is er overleg geweest met de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland en er zijn bijeenkomsten georganiseerd via lokaal energiebedrijf Tegenstroom om interesse in kleine windturbines voor agrarische of andere bedrijven in het landelijk gebied te meten. Het beleid is in lijn met bestaande visies en documenten van Haarlemmermeer en volgt de zogenoemde provinciale handreiking Wind op Land.

Zienswijze

Het Ontwerp Beleidskader Microturbines is van 26 juni tot 15 september in te zien. Dit kan digitaal, schriftelijk en mondeling. Tijdens deze periode kan iedereen aangeven of de regels en voorwaarden van het voorgestelde beleid in de praktijk goed uitvoerbaar zijn. Daarna biedt het college het stuk ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan. Als het beleidskader definitief is, kunnen aanvragen worden behandeld. Bron: Gemeente Haarlemmermeer

Tags: , , , , , , , ,

Category: Kleine Windmolens, Windenergie

Reacties zijn gesloten.