Pauzeknop windmolens A59 blijft ingedrukt

| 28 december 2021

Pauzeknop windmolens A59 blijft ingedruktEnergiebedrijf Eneco kondigde vorige week aan dat het verder gaat met het ontwikkelen van het zonnepark dat onderdeel uitmaakt van Energiepark A59 in de gemeente Oosterhout. Het plan voor twee windturbines in het park blijft voorlopig echter nog op pauze staan.

Eneco ziet kansen om het zonnepark in een klein deel van de Oranjepolder langs de A59 te ontwikkelen en heeft het project van Shell overgenomen nadat eerder was gebleken dat het project voor Shell niet economisch haalbaar was. Dit door de aangepaste randvoorwaarden in het vergunningenproces en subsidieregeling. Hierop is de gemeente Oosterhout in combinatie met de Brabantse Ontwikkelmaatschappij in gesprek gegaan met Shell over het overnemen van hun vergunningaanvraag voor het zonnepark. Ook voor deze combinatie bleek de business case niet haalbaar.

Eneco ziet wel mogelijkheden om het zonnepark te ontwikkelen. Eneco komt naast de mogelijkheid voor lokale afname van de door het Energiepark opgewekte stroom ook met een hogere bijdrage aan het gemeentelijk duurzaamheidsfonds en het opzetten van een raad van advies met deelname van gemeente en Eneco over dubbel ruimtegebruik en innovaties. Ook geeft Eneco aandacht aan de versterking van de landschappelijke inpassing van het park.

De ruimtelijke procedure wordt vervolgd met het ter inzage leggen van de vergunningaanvraag, zodat zienswijzen kunnen worden ingediend. Voor de ter inzage legging zal Eneco de vergunningaanvraag waar nodig nog aanvullen en wijzigen. De gemeente verwacht de vergunningaanvraag begin 2022 ter inzage te leggen. 

Plan voor 2 windturbines langer on hold 

Het college besloot op 13 juli 2021 de ruimtelijke procedure voor de bouw van de twee windmolens langs de A59 tijdelijk te pauzeren. Dit was voor in ieder geval drie maanden. Aanleiding was de uitspraak van de Raad van State over milieunormen voor windparken. Het nieuwe kabinet heeft in haar coalitieakkoord aangekondigd te gaan werken aan heldere afstandsnormen voor windturbines.. Dit kan effect hebben op het project. Het college houdt de pauzeknop daarom voorlopig ingedrukt. 

Energieneutraal

De gemeente Oosterhout heeft de ambitie om in 2030 de CO2-uitstoot met 49% terug te brengen. In 2050 moet de gemeente energieneutraal zijn. Het Energiepark langs de A59 kan bijdragen aan een continue duurzame lokale stroomvoorziening, naast zonneparken, zon op bedrijfsdaken en woningen. Bron: Energiepark A59

Tags: , , , , ,

Category: Windenergie, zonne energie

Reacties zijn gesloten.