Raad van State vernietigt besluiten voor bouw windparken Goyerbrug en Elzenburg-De Geer

| 28 juli 2021
Raad van State vernietigt besluiten voor bouw windparken Elzenburg-De Geer en Goyerbrug

Impressie van het windpark. Bron: Windparkelzenburgdegeer.nl

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in twee afzonderlijke uitspraken van vandaag de besluiten voor de bouw van windturbines bij Oss en Houten vernietigd. Dit betekent dat er op dit moment geen toestemming is om deze windturbines te bouwen. 

Hoewel het eindresultaat hetzelfde is, vernietigt de Afdeling bestuursrechtspraak de besluiten elk om een andere reden. Zo heeft bij Windpark Goyerbrug de recente uitspraak van de Bestuursafdeling van de Raad van State van 30 juni als gevolg van het Nevele-arrest gevolgen voor de voortgang van het project.

Windpark Goyerbrug in Houten

Windpark Goyerbrug is een initiatief van Windpark Goyerbrug bv. Het plan was voor een windpark met vier windturbines met een maximale ashoogte van 166 meter bij de Goyerbrug, ten zuiden van het Amsterdam Rijnkanaal. Het park zou een vermogen krijgen van maximaal 22,4 MW, voldoende voor een jaarlijkse productie van ongeveer 67 GWh aan elektriciteit. In oktober 2019 werd de omgevingsvergunning voor het plan verleend.

Stichting Belangen Wijkersloot en omstreken en twee bewoners van ’t Goy, gemeente Houten, zijn tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan. Zij vrezen onder meer een aantasting van het landschap en ernstige geluidhinder in de omgeving als gevolg van het voorziene windpark. Bij hun hoger beroep hebben zij onder andere verwezen naar het Nevele-arrest. Het college van burgemeester en wethouders heeft in de omgevingsvergunning de landelijke windturbinenormen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling toegepast. Volgens hen had er een voorafgaande milieubeoordeling moeten plaatsvinden. De Afdeling geeft hen hierin gelijk en verwijst naar de uitspraak van 30 juni van de Afdeling bestuursrechtspraak. Als gevolg hiervan hadden de normen niet meer gebruikt mogen worden totdat de regering daarvoor een milieubeoordeling heeft gemaakt. De Afdeling doet uitspraak en vernietigt de omgevingsvergunning.

Windmolenpark Elzenburg – De Geer in Oss

Pure Energie en De Wachtmeesters werken samen aan de ontwikkeling en bouw van Windpark Elzenburg-De Geer ten noordoosten van het gelijknamige bedrijventerrein in Oss. Het plan was voor vier windturbines met een ashoogte tussen de 100 en 145 meter, een rotordiameter tussen de 100 en 136 meter en maximale tiphoogte van 210 meter. De turbines leveren jaarlijks naar verwachting ongeveer 50 miljoen kilowattuur aan elektriciteit op. Op 27 juni 2019 heeft de gemeenteraad van Oss het bestemmingsplan “Windmolenpark Elzenburg – De Geer” vastgesteld. Op 1 augustus 2019 heeft het College van Oss twee omgevingsvergunningen verleend.

Tegen deze besluiten hebben inwoners uit Macharen en Berghem een hoger beroep ingesteld. Zij vrezen onder andere geluidshinder en gezondheidsrisico’s. Bij dit plan is geen gebruikgemaakt van de landelijke windturbinenormen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling waardoor de eerder genoemde uitspraak van de Raad van State geen gevolgen heeft. De Afdeling bestuursrechtspraak constateert echter wel dat het bestemmingsplan voor de windturbine in Oss onder meer in strijd is met provinciale windturbineregels. In de Verordening ruimte van de provincie Noord-Brabant is bepaald dat er financiële zekerheid moet zijn dat de windturbines na 25 jaar worden afgebroken. De gemeenteraad van Oss had deze voorwaarde moeten opnemen in het bestemmingsplan, maar heeft dat niet gedaan. De Afdeling vernietigt in de uitspraak van vandaag de besluiten van de Gemeenteraad en het College.

Gevolgen

In beide gevallen betekenen de uitspraken dat er op dit moment geen toestemming is om de windturbines te bouwen. Beide gemeenten kunnen nieuwe besluiten nemen om de windparken alsnog mogelijk te maken. De gemeente Houten kan er dan voor kiezen eigen windturbinenormen vast te stellen. De gemeente Oss zal in een eventueel nieuw besluit voor de windturbines onder meer rekening moeten met de nieuwste windparkvoorwaarden uit de Interim Omgevingsverordening van de provincie Noord-Brabant. Bron: Raad van State

Tags: , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.