Stillere en hogere windturbines zorgen voor 30% meer windenergie

| 28 september 2016

Windturbines in ons land zorgden in 2015 voor 7.6 miljard kWuur elektriciteit. Dit is ruim 30% meer stroom dan in 2014.  In 2015 stonden 139 windmolens op zee. Op land staan ruim 2000 windturbines en er worden steeds hogere en efficiëntere molens geplaatst. Dat meldt het CBS. 

Door innovatie worden windmolens steeds hoger en stiller. Twee keer langere wieken zorgen voor vier keer meer energieproductie en dubbel zo harde wind gevangen door windmolens met hogere masten levert acht keer meer schone energie op.

In 2015 werd 6 procent van alle in Nederland gebruikte stroom met molens opgewekt. Dat is genoeg om 2,5 miljoen huishoudens een jaar lang van stroom te voorzien. Drie kwart van de verbruikte  elektriciteit wordt in Nederland opgewekt met het stoken van aardgas en kolen.

Het vermogen van het Nederlandse windmolenpark  is tussen 2002 en 2015 gegroeid van 0,7 naar 3,4 gigawatt. Op land staat eind 2015 ruim 3 gigawatt aan vermogen opgesteld en dat is 0,4 gigawatt meer dan eind 2014. In 2015 kwam het derde op zeewind draaiende molenpark in productie, waardoor het vermogen op zee naar 0,4 gigawatt groeide. In 2006 draaide de eerste windmolen op zee.

De afgelopen jaren werden op land steeds hogere windmolens neergezet. Van 2002 tot 2008 nam het aantal molens met een ashoogte – dus waar de wieken draaien – van 51 tot en met 70 meter het sterkst toe. In de periode hierna steeg het vermogen van het windmolenpark vooral door de bouw van molens van meer dan 70 meter. Hiervoor waren minder nieuwe windturbines nodig dan voorheen, omdat deze hogere molens meer vermogen hadden. Na 2011 kwam bijna drie kwart van de stijging van het opgestelde vermogen door de plaatsing van windturbines van meer dan 95 meter hoogte.

Bron: CBS

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.