TenneT en Liander starten bouwwerkzaamheden nieuw transformatorstation in Nijmegen-Noord

| 28 januari 2021

© Liander

TenneT en Liander werken in overleg met de gemeente Nijmegen aan een nieuw transformatorstation in Nijmegen-Noord, in de regio Oosterhout. Het nieuwe station moet de toenemende vraag naar elektriciteit in het in ontwikkeling zijnde gebied en de aansluiting van toekomstige windturbines en zonneweides faciliteren. Het huidige station zit aan de maximale capaciteit. De eerste werkzaamheden zijn onlangs begonnen. Het station zal naar verwachting in 2023 klaar zijn.

Nijmegen Noord is een gebied in ontwikkeling. In korte tijd zijn er veel woningen en andere voorzieningen gebouwd. Hierdoor is de vraag naar elektriciteit flink gestegen. In 2016 is er ook een windpark, Windpark Nijmegen-Betuwe, gekomen. Het huidige transformatorstation, dat aan stadsdeel Oosterhout elektriciteit levert, zit aan de maximale capaciteit.

Ook de komende jaren breidt het gebied nog uit met een aantal windmolens, zonneweides en zo’n 3.000 tot 3.500 extra woningen. Zo is in januari begonnen met de bouw van een zonneweide met 11.000 panelen (Zonnepark de Grift) in Windpark Nijmegen-Betuwe. Dat betekent dat de vraag naar elektriciteit nog verder zal toenemen. De RES regio Arnhem Nijmegen heeft in haar voorlopig concept bod als doel om 1,68 TWh aan duurzame energieopwekking in 2030 te halen.

Locatie
Het transformatorstation komt vlak bij het bedrijvenpark 15, vlak bij de A15 en de Rietgraaf te staan. TenneT en Liander kiezen voor deze locatie, omdat hier vlakbij grote afnemers van stroom zitten, en omdat er ruimte is voor de bouw van het station. In het voorlopig concept bod van de RES Arnhem Nijmegen wordt het gebied rond de A15 ook als een kansrijk gebied voor het ontstaan van een innovatieve energiehub gezien en heeft ook een aantal zoekgebieden voor windturbines en zonnevelden. Het transformatorstation wordt totaal ongeveer 60 bij 150 meter groot, op een terrein van zo’n drie hectare dat landschappelijk wordt in- en aangekleed. TenneT bouwt een open schakeltuin met tien 150 kV-velden en Liander bouwt een gesloten 150/20 kV-station met drie vermogenstransformatoren. Deze transformatoren worden aan drie zijden omsloten en zijn onderdeel van het gebouw.

Op dit moment wordt het terrein klaargemaakt. Vanaf half februari starten de graafwerkzaamheden. TenneT heeft daarnaast het voornemen om een hoogspanningslijn onder de grond te brengen (verkabelen). Het gaat om de hoogspanningslijn die loopt van sportpark Nieuw Balveren naar het nieuwe transformatorstation. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2021 een ontwerpbestemmingsplan hierover ter inzage komt te liggen. Bron: Liander

 

Tags: , , , , , ,

Category: Electriciteit, Windenergie

Reacties zijn gesloten.