TenneT toont solide eerste halfjaar 2023 en verdubbeling van investeringen in uitbreiding net – netcongestie blijft een zorg

| 28 juli 2023

Netbeheerder TenneT presenteerde vandaag de financiële resultaten over de eerste helft van 2023. Naast solide resultaten stonden de eerste zes maanden in het teken van een verdubbeling in investeringen in het net en het aangaan van nieuwe lange termijn samenwerkingen.

TenneT liet een underlying bedrijfsresultaat (“Underlying EBIT”) zien van ruim EUR 930 miljoen, een stijging van EUR 351 miljoen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het resultaat op basis van IFRS-regels was met EUR 1.242 miljoen aanzienlijk hoger. Dit komt met name door de Duitse vergoedingen voor de verwachte uitgaven voor netstabilisatie in de eerste helft van 2023, die hoger waren dan de werkelijke kosten. De omzet daalde van EUR 4.975 naar EUR 4.794. De netbeschikbaarheid was 99,99997%.

Investering in uitbreiding en vervanging net

TenneT heeft in de eerste helft van 2023 bijna EUR 3,5 miljard geïnvesteerd in uitbreidingen en vervangingen van het net – dat is bijna twee keer zo veel als in dezelfde periode vorig jaar. Dit sluit aan op de eerder door TenneT uitgesproken verwachtingen en aangekondigde groei van de investeringsportefeuille, ter ondersteuning van zowel de krachtige politieke als de eigen intrinsieke ambities om de energietransitie in Nederland en Duitsland vooruit te brengen.

Naast de solide financiële resultaten stond het eerste halfjaar van 2023 in het teken van oplossingen en samenwerking met partners gericht op de middellange en lange termijn, schaalvoordelen, leveringszekerheid in een CO₂-neutraal energiesysteem en internationale samenwerking.

Manon van Beek, CEO: “De enorme netuitbreidingen en het grootschalige onderhoud die we in het belang van de energietransitie doen, zijn niet van de ene op de andere dag voor elkaar. Met honderden projecten die we nu en in de komende twee decennia op land en op zee gaan realiseren, werken we aan het elektriciteitssysteem van de toekomst. TenneT heeft een helder einddoel in zicht: Target Grid 2045. We werken aan het behalen van schaalvoordelen, innoveren samen met marktpartijen, werken internationaal samen en hebben door de overheid gesteunde infrastructuurplanning voor de lange termijn nodig. Dit alles is essentieel om een CO₂-neutraal energiesysteem haalbaar en betaalbaar te maken voor huishoudens, industrie, onze leveranciers en contractpartijen en TenneT zelf.”

Arina Freitag, CFO: “De maatschappelijke, politieke en zeker ook de financiële inspanningen voor de energietransitie zijn van ongekende schaal. TenneT bereidt zich hierop voor. We zijn in gesprek met de Duitse overheid om TenneT’s Duitse activiteiten tegen acceptabele voorwaarden aan de Duitse staat te verkopen. Dit moet twee sterke, nationale en Europees georiënteerde TSO’s opleveren die nauw blijven samenwerken, in het bijzonder op de Noordzee, en in staat zijn om onze investeringsagenda van EUR 111 miljard te realiseren. De recente bijdrage van EUR 1,6 miljard door onze aandeelhouder en de in de eerste helft van 2023 verkregen kredietfaciliteit van EUR 8 miljard zorgen voor voldoende financiële armslag.”

Schaalvoordelen en investeringszekerheid

TenneT sloot verschillende omvangrijke, en op de lange termijn gerichte raamovereenkomsten voor de ontwikkeling van de hoogspanningsinfrastructuur die voor de energietransitie nodig is. Het gaat om 14 aansluitsystemen voor offshore windenergie van 2 GW per stuk. De raamcontracten omvatten converterstations, kabelsystemen, transport en installatie en hebben een totale marktwaarde van meer dan EUR 40 miljard. Met deze overeenkomsten zijn nieuwe schaalvoordelen en technische standaardisaties te behalen. Ook kan TenneT zich ermee verzekeren van de beschikbaarheid van leveranciers en de tijdige levering van de nodige onderdelen. Ze bieden TenneT’s leveranciers de zekerheid en voorspelbaarheid die zij nodig hebben om te kunnen investeren in de benodigde extra middelen en faciliteiten.

Internationale samenwerking is een must

Met steeds ambitieuzere politieke doelstellingen voor de grootschalige ontwikkeling van windenergie op zee moeten landen en TSO’s intensief samenwerken. Nauwere internationale samenwerking is nodig om tot een robuuster Europees energiesysteem te komen, waarbij meer gediversifieerde energiebronnen worden aangesloten – waaronder steeds meer wind- en zonne-energie – om een hoog niveau van leveringszekerheid van elektriciteit te handhaven. Dit geldt met name voor energiehubs op zee en hybride interconnectoren. In mei van dit jaar kondigden TenneT en National Grid Venture de LionLink aan; een nieuwe multi-purpose interconnector (MPI) tussen Nederland en het VK aan. LionLink is niet alleen een interconnector voor import en export van elektriciteit, maar zal ook windenergie transporteren van een toekomstig Nederlands offshore windmolenpark van 2 gigawatt. Deze hybride interconnector is de eerste in zijn soort voor het VK en Nederland en het is de eerste stap richting een geïntegreerd Noordzee-net.

Dankzij innovaties zoals de MPI en de nieuwe 2 GW standaardisatie voor offshore aansluitsystemen speelt TenneT een belangrijke rol in de ontwikkeling van de Noordzee als de energiecentrale voor Noordwest-Europa. In april 2023 heeft TenneT samen met vijf andere TSO’s het expert paper ‘The Esbjerg Cooperation: transforming the North Sea into Europe’s green power plant’ geschreven, waarin staat hoe Europa grootschalige uitbreiding van windenergie op zee kan bereiken. Met de Esbjerg Declaration hebben Duitsland, Nederland, België en Denemarken afgesproken dat zij in 2050 gezamenlijk tot 150 GW aan offshore windenergie willen hebben geïnstalleerd. Voor het jaar 2030 ligt deze doelstelling op 65 GW. Om dat doel te bereiken zal TenneT uiterlijk in 2031 40 GW aan offshore windenergie in Nederland en Duitsland hebben aangesloten.

Hoogspanningsnetten nu klaar maken voor toekomstig CO₂-vrij energiesysteem

Met de introductie van Target Grid 2045 presenteert TenneT een duidelijk ontwerp en een duidelijke aanpak voor de hoogspanningsinfrastructuur die op zee en op land nodig is om op een efficiënte manier tot een duurzaam energiesysteem te komen dat in 2045 klaar is. Met Target Grid stelt TenneT een internationaal ‘vermaasd’ netwerk (meshed grid) voor dat bestaat uit gelijkstroomsupersnelwegen en -energiehubs, het DC-net, en een sterk verbeterd bestaand AC-net (wisselstroom). Deze combinatie van energiehubs – die met elkaar verbonden zijn door gelijkstroomsupersnelwegen, zorgt ervoor dat duurzame elektriciteit over grote afstanden van de Noordzee naar consumenten en industrie kan worden getransporteerd en dat het elektriciteitsnet betrouwbaar en veilig blijft.

De lange termijn kredietbeoordelingen van TenneT Holding B.V bleven in de eerste helft van 2023 ongewijzigd en werden bevestigd door zowel S&P Global Ratings (A- / stable outlook) en Moody’s Investor Service (A3 / stable outlook).

Andere belangrijke ontwikkelingen in Nederland

TenneT heeft in het eerste halfjaar de offshore netaansluiting van 700 MW voor Hollandse Kust (noord) opgeleverd. Daarmee heeft TenneT de doelstellingen van de ‘Routekaart windenergie op zee 2023’ op tijd en binnen budget gerealiseerd. Daarnaast werd de grootste nieuwe 380 kV onshore netaansluiting tussen Eemshaven en Vierverlaten (40km) volledige operationeel.

Netcongestie

TenneT had net als andere netbeheerders last van vertragingen van netuitbreidingsprojecten als gevolg van de stikstofimpasse. Het zou om 13 projecten gaan. Volgens TenneT kunnen op lange termijn bijna 100 projecten vertraging oplopen als er geen oplossing komt. Daarnaast heeft TenneT te maken met netcongestiegebieden. De massale overstap naar warmtepompen, zonnepanelen, elektrisch vervoer en versnelde plannen voor elektrificatie van bedrijven is harder gegaan dan netuitbreidingen kunnen bijhouden. Netbeheerders doen er alles aan om het net uit te breiden en ook om kortetermijnoplossingen te bedenken. Om netcongestie de komende jaren te verminderen, moedigen de netbeheerders ondernemingen en industrieën aan om mee te doen aan spits mijden. Helaas is de belangstelling tot nu toe gering. Het nationale actieplan probeert bedrijven meer inzicht te geven, door betere informatie te verschaffen en flexibiliteit te stimuleren. Lees hier het volledige rapport.

Tags: , , , , , , , ,

Category: Netaansluiting, Windenergie

Reacties zijn gesloten.