TNO en WUR/ACRRES starten fieldlab-onderzoek naar stabiel, flexibel en betaalbaar energiesysteem

| 28 maart 2024

Op woensdag 27 maart vond de opening van het SWITCH-fieldlab in Lelystad plaats. Hier onderzoeken TNO en Wageningen University & Research/ACRRES hoe het toekomstig energiesysteem, met wind en zon als belangrijkste bronnen, stabiel en betaalbaar kan blijven.

Het fieldlab beschikt over windturbines, zonnepanelen, elektrolyser en batterijsystemen. Door deze met elkaar te verbinden, kan het energieaanbod afgestemd worden op de marktvraag én kan het elektriciteitsnet optimaal benut worden. Uniek is dat de productie van zon en wind direct gekoppeld kan worden aan de elektrolyser en de batterij. Dit biedt de mogelijkheid om een grote variëteit aan configuraties in het veld te testen en hiervoor regelstrategieën te ontwikkelen.

Flexibel energiesysteem

Innovaties zijn noodzakelijk om het elektriciteitsnet stabiel en betaalbaar te houden. Het gebruik van fossiele brandstoffen wordt afgebouwd en gaat over op duurzame energieproductie. Inmiddels loopt het elektriciteitsnet soms zo vast dat bedrijven en nieuwe huizen niet meer aangesloten kunnen worden.

Henk Jan Vink directeur van TNO Energie- en Materialentransitie: “Er is een systeemaanpak nodig. Juist het SWITCH-lab maakt het mogelijk op kleine schaal samen met bedrijven, overheid en kennisinstellingen oplossingen te testen en bedenken om ons toekomstig energiesysteem flexibel en stabiel te maken. Zo voorkomen we bijvoorbeeld dat straks, als we in 2030 grote hoeveelheden windenergie op de Noordzee produceren, het elektriciteitsnet vastloopt.”

TNO en WUR/ACRRES hebben de afgelopen jaren gewerkt aan de realisatie van het SWITCH-fieldlab waarin allerlei configuraties van opwekking-, opslag- en gebruiksystemen getest kunnen worden. Met als doel om het uitdagingen van de energietransitie te helpen oplossen. Zo kan het fieldlab gebruikt worden om de landbouwsector verder te verduurzamen. Chris de Visser, Business Unit Manager bij WUR/ACRRES: “Het fieldlab kan er aan bijdragen dat het platteland meer duurzame energie kan produceren ondanks netcongestie door lokaal geproduceerde energie zo veel mogelijk lokaal te gebruiken”. Bron: TNO Alle foto’s: TNO

Tags: , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.