Voorlopige resultaten van derde duurzame energie-veiling in Ierland bekend

| 28 september 2023

Locatie van RESS 3 Voorlopig succesvolle projecten per subsidiabele technologie

Op 27 september zijn de voorlopige resultaten bekend gemaakt van de derde onshore Renewable Electricity Support Scheme (RESS 3) veiling van de Ierse overheid. In totaal werden 24 onshore wind- en zonneprojecten geveild.

934GWh van de 1.223GWh ingediende biedingen zijn aangewezen als voorlopige winnaars. Dit komt overeen met ongeveer 148MW aan onshore wind en 497MW aan zonne-energie. De gemiddelde gewogen biedprijs voor de veiling was € 100,47 per MWh. Dit is een kleine stijging ten opzichte van de gemiddelde gewogen prijs voor RESS 2 van € 97,87.

In termen van reële aanbiedingsprijzen weerspiegelt RESS 3 een marginale gemiddelde prijsstijging voor zowel wind- als zonne-energie in vergelijking met RESS 2 (circa 1,9% en 1,2% respectievelijk). Dit weerspiegelt de onderliggende inflatiedruk en rentestijgingen.

Net als bij eerdere RESS-veilingen zullen producenten van hernieuwbare energie geld moeten terugbetalen aan elektriciteitsafnemers wanneer de marktprijzen hoog zijn.

Winnaars

Onder de winnaars zijn Het Deense energiebedrijf Ørsted (via Gromane Limited) haalde het contract binnen voor het 43,2 MW Farranrory onshore windproject in Tipperary. Green Wind Energy (Wexford) LTD. haalde het contract binnen voor het 101 MW Yellow River Wind Farm en Bradan Wind LTD., het contract voor het 4,2 MW Bradan Wind Farm.

Minder projecten dan verwacht

RESS 3 zich op rijpe, startklare projecten die allemaal beschikken over bouwvergunningen en offertes voor aansluiting op het elektriciteitsnet en die naar verwachting snel zullen worden opgeleverd, uiterlijk begin 2027. Helaas bleken niet zoveel projecten in staat te zijn om aan de versnelde opleverring te voldoen als werd verwacht. Van de meer dan 3GW aan projecten die in het bezit zijn van een aanbod voor aansluiting op het net en in aanmerking komen om mee te dingen naar RESS 3, heeft slechts iets minder dan 1GW een aanvraag ingediend om mee te dingen naar de veiling.

Volgens de Ierse overheid onderstrepen de veilingvolumes de behoefte aan een grotere pijplijn van onshore wind- en zonneprojecten die de netaansluitings- en vergunningsprocessen doorlopen. Het benadrukt ook de kritieke behoefte aan een betere afstemming tussen lokale plannen en doelstellingen voor hernieuwbare energie, om investeringen in en de oplevering van projecten voor hernieuwbare energie te ondersteunen.

Gemeenschapsfondsen

Net als bij de vorige regelingen omvat RESS 3 verplichte gemeenschapsfondsen voor alle projecten. Het fonds voor gemeenschapsvoordelen in het kader van RESS 3 zal elk jaar ongeveer 2 miljoen euro beschikbaar stellen voor duurzame initiatieven binnen gemeenschappen die in de buurt van de projecten wonen.

Climate Action Plan

RESS 3 bouwt voort op de successen van de eerste twee onshore veilingen. De aangekochte volumes vertegenwoordigen een toename van 12% ten opzichte van de huidige hernieuwbare energiebronnen, waardoor Ierland op de goede weg blijft om de doelstellingen van het Climate Action Plan 2023 te halen.

Het Climate Action Plan verbindt zich ertoe het aandeel van de vraag naar elektriciteit uit hernieuwbare bronnen in Ierland te verhogen tot 80% en tegen 2030 te komen tot 8GW aan zonne-energie, 9GW aan onshore windenergie en 5GW aan offshore windenergie. Dit ondersteunt ook Ierlands bijdrage aan het EU-brede 2030-streefcijfer voor hernieuwbare energie en aan Ierlands eigen doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 51% te verminderen en de daarmee samenhangende koolstofbudgetten.

Minister van Milieu, Klimaat en Communicatie, Eamon Ryan die de resultaten aankondigde zegt blij te zijn met deze voorlopige resultaten van de derde veiling: “De opzet van de veiling was bedoeld om zoveel mogelijk hernieuwbare energie op het elektriciteitsnet aan te sluiten en tegelijkertijd de consument te beschermen tegen hoge prijzen, wat van cruciaal belang is in de aanloop naar 2030.”

Een vierde en grotere RESS-veiling zal in 2024 plaatsvinden.  Bron: gov.ie

Tags: , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.