Waterschap controleert uitvoering windpak Noordoost Polder

| 28 februari 2012

Het waterschap Zuiderzeeland heeft besloten om positief mee te werken bij de drie aanvragen die in het kader van de Waterwet en Keur door de initiatiefnemers zijn ingediend. Dit in het kader van de bouw van het windpark Noordoostpolder.

Het gaat bij die aanvragen om het binnendijks realiseren van 13 molens aan de Noordermeerdijk, 17 aan de Westermeerdijk en 8 aan de Zuidermeerdijk. Vanwege de waterveiligheid controleert Waterschap Zuiderzeeland de naleving van de voorwaarden wanneer het project gebouwd gaat worden.

De definitieve besluiten wijken op enkele onderdelen af van het ontwerpbesluit. Bij de definitieve besluitvorming heeft Waterschap Zuiderzeeland ook de eerdere uitspraak van de Raad van State van 8 februari betrokken. De Raad van State heeft uitspraak gedaan over uitvoerbaarheid van het Windpark Noordoostpolder en heeft alle bezwaren die betrekking hadden op de stabiliteit van de dijken, ongegrond verklaard.

Op 23-2 heeft het ministerie van EL & I de definitieve besluiten gepubliceerd en deze liggen 6 weken ter inzage. Tot en met 6 april kan beroep worden aangetekend tegen de definitieve besluiten. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Wilt u de besluiten van Waterschap Zuiderzeeland inzien? Dat kan via www.bureau-energieprojecten.nl. De besluiten in het kader van de Waterwet en Keur betreffen de nummers twee, vier en vijf.

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.