WUR doet onderzoek naar effect stroomkabels op haaien en roggen

| 28 april 2020

© Shutterstock

Een door de Wageningen University & Research geleid consortium gaat onderzoeken of haaien en roggen mogelijk last hebben van de stroomkabels van windparken op de Noordzee. Het project, genaamd ElasmoPower, duurt 5 jaar en kost 1,2 miljoen Euro waarvan het grootste deel door NWO wordt gefinancierd.

Volgens hoogleraar Mariene Dierecologie Tinka Murk die het project leidt komen haaien en roggen, Elasmobranchen, nu nog maar sporadisch voor in (het Nederlandse deel van) de Noordzee en gaat het dan vooral om kleine soorten als stekelroggen. “Maar we hopen dat ze terug zullen komen in onder andere windparken waar actief herstel van habitat plaatsvindt en geen visserij meer is”, aldus Murk.

In de windparken en tussen de windparken en het vasteland liggen echter stroomkabels met aan weerszijden elektromagnetische velden die tot 25 meter kunnen reiken. Deze kunnen mogelijk een uitdaging vormen aangezien haaien en roggen elektromagnetische velden gebruiken om te jagen en mogelijk te navigeren. Over de mogelijke invloed van deze elektromagnetische velden op haaien en roggen is weinig onderzoek gedaan. Het ElasmoPower project wil dit nu in kaart gaan brengen.

Uit onderzoek met gezenderde paling, is volgens Murk gebleken dat zij langzamer zwemmen in de buurt van kabels. Op kabels in de oceaan zijn zelfs beten van haaien gevonden. ‘Het is niet bekend of ze dat uit agressie doen of door de aanwezige elektromagnetische velden denken dat het een prooi is. Wat de effecten precies zijn is onbekend, en ook vanaf welke veldsterkte haaien en roggen effecten ondervinden.’

5 jaar durend onderzoek
Het vijf jaar durende onderzoek begint met een labonderzoek waar getracht wordt verband te leggen tussen veldsterktes en diergedrag van zowel volwassen dieren als van ongeboren dieren in eikapsels. Later vinden ook veldstudies plaats op kunstmatige riffen op en ver van stroomkabels. ‘Met camera’s en sensoren onderzoeken we het gedrag van de dieren. En met moleculaire technieken kijken we of de kabels invloed hebben op de samenstelling van gemeenschappen.’

WUR voert de studie uit met een groot aantal partners, waaronder energienetbeheerder TenneT, Naturalis, stichting Noordzee en ingenieursbureau Witteveen + Bos. Die laatste levert ook de promovendus, Annemiek Hermans, die er drie dagen in de week aan gaat werken. Met het totale project is 1,2 miljoen euro gemoeid.

Tags: , , , ,

Category: Offshore windparken

Reacties zijn gesloten.