Aangepaste regelgeving moet vergunningsprocedure voor uitbreiding stroomnet versnellen

| 29 mei 2024

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wil maatregelen nemen om het overvolle elektriciteitsnet uit te breiden. Met een voorstel voor aangepaste regelgeving zou de juridische procedure bij nationale en regionale energieprojecten tot 1,5 jaar kunnen worden versneld.

Een van de maatregelen tegen het volle stroomnet is het zo snel mogelijk uitbreiden van het net. Vertraging in de vergunningverlening door juridische procedures is, naast schaarste aan personeel en materiaal, 1 van de belangrijkste redenen waardoor netbeheerders de netten niet sneller kunnen uitbreiden.

Minister Jetten (Klimaat en Energie): “Het aanpakken van het volle stroomnet is topprioriteit. Daarvoor schuwen we onorthodoxe maatregelen niet. Zo willen we ervoor zorgen dat de verduurzaming van onze economie in de hoogste versnelling door kan gaan.”

Door elektriciteitsprojecten vanaf 25 kilovolt (denk bijvoorbeeld aan een regionaal verdeelstation) aan te merken als ‘zwaarwegend maatschappelijk belang’, kunnen projecten een snellere beroepsprocedure doorlopen.

Dat wil het ministerie regelen door middel van aangepaste regelgeving in de vorm van een AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur).

De aanwijzing van bepaalde besluiten (omgevingsvergunningen en het omgevingsplan) betekent het volgende voor de beroepsfase:

  • een deel van de elektriciteitsprojecten profiteert van een verschuiving van beroep eerst bij de rechtbank (“eerste aanleg” en eventueel hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State) naar direct bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“eerste en enige aanleg”); en
  • een groter deel van de projecten profiteert van de versnelde uitspraak door de rechter en het verbod van het instellen van pro forma-beroep.

Deze wettelijke maatregel is een tastbaar resultaat van een breder pakket aan versnellingsmaatregelen die voor energieprojecten wordt uitgevoerd en is tot stand gekomen in overleg met onder andere netbeheerders en vertegenwoordigers van gemeenten en provincies.

Ter consultatie

Het voorstel ligt vanaf vandaag ter consultatie; geïnteresseerden kunnen de komende 6 weken online een reactie indienen. Het voorstel voor de versnelde procedure treedt naar verwachting in 2025 in werking.

Tags: , , ,

Category: Netaansluiting, Windenergie

Reacties zijn gesloten.