Alternatieve transportrechten moeten druk op elektriciteitsnet verlichten

| 29 juni 2023

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil met alternatieve transportrechten mogelijk maken dat de vraag naar transportcapaciteit wordt gespreid, waardoor de beschikbare capaciteit optimaal benut wordt. Dit moet de druk op het huidige elektriciteitsnet verlichten terwijl netbeheerders aan het uitbreiden en verzwaren van het net werken.

 

Eind dit jaar worden de wijzigingen definitief, maar vooruitlopend op de codewijziging mogen netbeheerders al met deze nieuwe contracten gaan werken.

Een voorbeeld hiervan zijn contracten waarbij de netbeheerder en de afnemer van te voren afspreken dat een aansluiting niet de hele dag door gebruikt kan worden, maar dat de maximale transportcapaciteit alleen tijdens daluren beschikbaar is. Daarnaast wil de ACM netbeheerders de mogelijkheid geven om het gecontracteerde transportvermogen van aangeslotenen op het midden- en hoogspanningsnet te beperken als deze langere tijd niet wordt gebruikt. Dit wordt use-it-or-lose it (UIOLI) of Gebruik Op Tijd Of Raak het Kwijt (GOTORK) genoemd.

Manon Leijten, bestuurslid van de ACM: “De ACM wil netbeheerders extra handvatten geven om te zorgen dat het bestaande elektriciteitsnet zo efficiënt en slim mogelijk wordt gebruikt. Zo kunnen er meer partijen toegang krijgen tot het net. Zonneparken, windmolens en batterijsystemen kunnen dan sneller worden aangesloten. De extra ruimte kan ook gebruikt worden voor verbruikers die willen overschaken van fossiele brandstoffen naar (duurzaam opgewekte) elektriciteit. Dit is belangrijk voor de energietransitie.”

Om GOTORK en ATR mogelijk te maken moeten de netcodes aangepast worden. De ACM zal hiervoor de procedure voor het wijzigen van de codes zo spoedig mogelijk doorlopen. Vooruitlopend op deze codewijzigingen heeft de ACM een consultatie over deze onderwerpen gehouden, waarbij zij van 38 partijen een zienswijze heeft ontvangen. In het verslag over deze consultatie geeft de ACM alvast enkele kaders en denkrichtingen aan. De ACM verwacht later dit jaar het ontwerpbesluit over GOTORK en het codebesluit over variabel recht op transport te publiceren. In de tussentijd zal de ACM contracten met ATR en GOTORK toestaan indien hier vooraf overleg over heeft plaatsgevonden met de ACM.

Alleen in gebieden met (dreigende) congestie

Het uitgangspunt is dat alternatieve transportrechten voorlopig alleen in gebieden met (dreigende) congestie aangeboden kunnen worden en dat het gaat om een afspraak op vrijwillige basis. Ook voor het beperken van gecontracteerd transportvermogen (GOTORK) geldt dat dit alleen kan als het gaat om netcapaciteit die onnodig gereserveerd is in een gebied met een (dreigend) tekort aan transportcapaciteit. Het is hierbij aan de aangeslotene om aan te tonen dat de capaciteit echt noodzakelijk is en dat deze binnen een redelijke termijn wél benut zal worden. De ACM vindt een termijn van 2 jaar hiervoor in principe redelijk. Voor alternatieve transportrechten en GOTORK geldt verder dat het belangrijk is dat de netveiligheid goed geborgd blijft.

De ACM werkt ook samen met overheden, netbeheerders en andere betrokken partijen in het Landelijk Actieprogramma Netcongestie om efficiënter gebruik van het net te stimuleren. Het mogelijk maken van ATR’s en GOTORK is hier een onderdeel van.

Netbeheer Nederland reageert positief dat ACM met deze maatregelen samen met de betrokken partijen naar praktisch uitvoerbare oplossingen zoekt om netcongestie tegen te gaan. Hans-Peter Oskam, directeur beleid en energietransitie Netbeheer Nederland: “De vraag naar elektriciteit groeit vele malen sneller dan wij kunnen bijbouwen. ACM biedt meer handvatten om flexibel gebruik van de capaciteit het elektriciteitsnet mogelijk te maken en doet dat op een proactieve en pragmatische manier die goed past bij het tempo van de energietransitie, daar zijn we erg blij mee.” Bron: ACM

Tags: , , , , ,

Category: Electriciteit, Windenergie

Reacties zijn gesloten.