Besloten vergadering windturbines Ridderkerk

| 29 december 2014

Onlangs heeft de gemeenteraad Ridderkerk informatie ontvangen van het college van B&W over plaatsing windturbines in Ridderkerk. Dit gebeurde in een ‘besloten’ vergadering. De provincie Zuid-Holland wil voor het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard een drietal windturbines van elk 3 MW.

De plaatsing is een gevolg van een convenant dat toenmalig wethouder Arie den Ouden in 2012 namens Ridderkerk sloot met de Stadsregio, evenals andere gemeenten in de regio dat deden. Barendrecht tekende voor twaalf turbines met een capaciteit van in totaal 36 Megawatt. In Albrandswaard komen geen molens.

Onzeker is of de 9 Megawatt in Nieuw Reijerwaard voldoende is. Een medewerker van de provincie heeft tijdens de raadsbijeenkomst gezegd dat Ridderkerk zijn handtekening onder 12 Megawatt heeft gezet in het Convenant met de Stadsregio. En dat men zich daaraan dient te houden. In een kopie van het convenant dat in het bezit van Dichtbij is, staat echter 9 Megawatt.

Het staat Ridderkerk vrij de turbines op een andere plek in de gemeente te realiseren, mits de capaciteit maar wordt gehaald. In dat verband zijn in het verleden Bolnes-Zuid, de Crezeepolder en bedrijventerrein Cornelisland genoemd. Alleen de laatste locatie is een serieuze optie, omdat daar niet veel woningen in de nabijheid staan. De Crezeepolder is een natuurgebied.

ridderkerk
Lees meer

Bron: Dichtbij.nl

 

Tags: , , , ,

Category: Groene energie, Onshore windparken, Wereldwijd, Windenergie, Windmolens, Windturbines

Reacties zijn gesloten.