Bouw Belgisch windpark in Geel op volle toeren

| 29 augustus 2014

Het Storm-windpark in Geel (België), gelegen aan de E313, is in volle aanbouw. Er  worden drie turbines met een tiphoogte van 150 meter gebouwd welke in december operationeel zal zijn en stroom zal opwekken voor ca. 4.600 gezinnen. Het windpark, aan de E313, zal bestaan uit 3 windturbines met een mast van 100 meter en wieken van 50 meter lang.

“Het is best indrukwekkend om een windturbine en de onderdelen van dichtbij te zien, dus we willen iedereen graag die kans bieden”, vertelt projectleider Filip Léonard van Storm. “Daarom organiseren we zondag 31 augustus een open werf voor de inwoners van Geel en alle andere geïnteresseerden. We verwachten dat er tegen dan al 2 windturbines recht staan.”

Over windpark Geel

De drie Storm-windturbines in Geel hebben een gezamenlijk elektrisch vermogen van 6 MW. Ze zijn goed voor een jaarlijkse productie van 16.000 MWh aan groene stroom, het equivalent van het jaarverbruik van 4.600 gezinnen. Het windpark zal in de loop van december operationeel zijn.

Bewonersparticipatie via de coöperatieve Storm

Binnenkort krijgen de inwoners van Geel via de coöperatieve Storm CVBA de mogelijkheid te delen in de winsten van de windturbines in hun gemeente. Verder kunnen ze groene stroom afnemen aan een gunsttarief. Storm organiseert twee informatievergaderingen waarop meer toelichting gegeven wordt over het windpark en de mogelijkheid om mee te investeren. 

storm geel

Lees meer

Tags: , , , , ,

Category: Bedrijven, Electriciteit, Groene energie, Onshore windparken, Wereldwijd Windparken, Windenergie, Windmolens, Windturbines

Reacties zijn gesloten.