Bouw Windpark Klaverspoor van start

| 29 oktober 2020

© Vattenfall

Vattenfall begint in november met de bouw van Windpark Klaverspoor, één van de vijf windparken die gebouwd worden langs de A16. Het windpark, met een verwachte opgestelde vermogen 34.2 MW, levert naar verwachting in de tweede helft van 2022 de eerste elektriciteit.

Windpark Klaverspoor zal bestaan uit zes windturbines langs de A16 in de polder van Binnen-Moerdijk bij knooppunt Klaverpolder. De turbines worden geleverd door Nordex Group en zijn van het type N149/5X met een ashoogte van 135 meter. De jaarlijkse elektriciteitsproductie van het windpark komt overeen met het gemiddeld jaarverbruik van circa 30.000 Nederlandse huishoudens.

In juli 2020 zijn de voor Windpark Klaverspoor relevante beroepen door de Raad van State ongegrond verklaard waardoor de bouw kan beginnen.

Vattenfall zal eerst met de voorbereidingen voor de aanleg van een weg richting de nieuwe spoorwegovergang starten. Heijmans voert alle civiele werkzaamheden uit, zoals het aanleggen van de wegen, kraanopstelplaatsen, kabels en funderingen van het windpark. De turbines zullen naar verwachting in de zomer van 2021 geïnstalleerd worden. Het windpark zal naar verwachting in de tweede helft van 2021 de eerste stroom gaan leveren.

Met het project is een investering gemoeid van 45 miljoen euro. 25 procent van dat bedrag komt voor rekening van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM).

Energie A16 project
Windpark Klaverspoor maakt deel uit van het Energie A16 project in West-Brabant. Hiertoe behoren tevens vier  andere windparken: Windpark Streepland, Windpark Galder, Windpark Zonzeel en op en rond Hazeldonk zijn 8 turbines gepland. Gezamenlijk gaat het om 28 windturbines.

Tegen de komst hiervan was beroep ingesteld bij de Raad van State. De Raad van State oordeelde dat de provincie Noord-Brabant nog enkele punten in het aanpassingsplan Windenergie A16 moet herzien. Deze hebben echter betrekking op de andere windparken langs de A16 en niet op Windpark Klaverspoor.

Tags: , , , , , , , , ,

Category: Onshore windparken

Reacties zijn gesloten.