Cape May County in New Jersey maakt bezwaar tegen Ocean Wind offshore windparken

| 29 mei 2023

Locatie Ocean Wind 1 © Ørsted

De Board of Commissioners van Cape May County heeft op 23 mei j.l. unaniem een resolutie (314-23) goedgekeurd om bezwaar te maken tegen de geplande Ocean Wind offshore windparken van energiebedrijf Ørsted.

De achtergrond van de resolutie is onder andere de vrees dat de offshore windparken een nadelig effect op het toerisme zouden kunnen hebben. Daarnaast is er ook kritiek op Ørsted: het Deense bedrijf zou te weinig interesse tonen om compromissen te vinden voor punten die het algemene belang betreffen.

Ocean Wind 1 & 2

De Ocean Wind offshore windparken zijn opgesplitst in twee delen: Ocean Wind 1 en Ocean Wind 2. Ocean Wind 1 is gepland op 24 km uit de kust van Long Beach en zal een vermogen van  1,1 GW hebben.  Ørsted heeft hierin een belang van 75%. De overige 25% is van het lokale energiebedrijf PSEG (Public Service Enterprise Group). Eerder dit jaar kondigde Ørsted aan dat het een overeenkomst met PSEG heeft getekend voor overname van het 25% belang van PSEG. Eind april bereikte het project nog een mijlpaal, toen successen werden geboekt op het gebied van een aantal vergunningen.

Ocean Wind 2 heeft een gepland vermogen van 1,148 MW en zal worden gebouwd op 24 km uit de kust van Atlantic City. De bouw hiervan staat gepland voor 2028. Dit project is volledig in handen van Ørsted. De projecten zullen bijdragen aan de doelstelling van New Jersey om in 2035 over 7,5 GW offshore windenergievermogen te beschikken.

Resolutie

De aangenomen resolutie bevat acht pagina’s met details over de inspanningen van de County of Cape May om met Ørsted in zee te gaan om te proberen tot overeenstemming te komen en enkele van de negatieve gevolgen van Ørsted’s Ocean Wind 1 offshore windproject te verzachten. Ørsted zou hebben toegegeven dat als het zijn Ocean Wind 1 en Ocean Wind 2 offshore windparkprojecten bouwt, de windturbines zichtbaar zullen zijn vanaf elk strand in Cape May County en vanaf hooggelegen posities offshore.

Invloed op inkomsten uit toerisme

Dit zou, naast milieu impact, ook negatieve gevolgen hebben op het toerisme in die regio. Volgens de Board of Commissioners is de jaarlijkse omzet van de toerisme industrie rond de 7,4 miljard US Dollar. Omdat de windturbines bij helder weer zichtbaar zijn vanuit de kust zou dit een nadelig effect van 15% of 1,11 miljard US Dollar kunnen hebben op het toerisme.

De resolutie beschrijft ook hoe Ørsted en zijn partners bij de New Jersey Board of Public Utilities de New Jersey Offshore Wind Economic Development Act zouden hebben gebruikt om County en lokale verkozenen opzij te schuiven in een poging om lokale bezwaren en zorgen weg te nemen.

Cape May County wil met de resolutie alle mogelijkheden autoriseren om tegen de komst van de windparken bezwaar te maken. In dit kader zal ook het vergunningsproces op staats- en federaal niveau kritisch geëvalueerd worden. Het opstarten van een juridische procedure wordt daarbij bij voorbaat niet uitgesloten. Bron: Cape May County

Tags: , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.