College B & W Dordrecht stemt in met windenergie

| 29 november 2013

Het college van b&w van Dordrecht heeft ingestemd met de Uitvoeringsagenda Windenergie. Dit is een volgende stap in het realiseren van windenergie op het eiland van Dordrecht. Een onderzoek onder het Dordtse bewonerspanel laat draagvlak zien voor windmolens in Dordrecht. Wel onder voorwaarden: hoeveel molens, waar komen die precies en hoe komen ze tot stand? Die vragen worden de komende maanden beantwoord. Dordrecht wil dat 20% van de energie in 2020 duurzaam geproduceerd wordt. Duurzame bronnen zijn schoon en raken bovendien niet op. Om die doelstelling te bereiken is ook windenergie nodig. Daarom heeft de gemeente onderzocht of dat haalbaar is op het Eiland van Dordrecht. Dit leverde vier zoekgebieden op: Dordtse Kil III en IV, de Merwedezone en Krabbepolder/Duivelseiland. 

Wethouder Wagemakers (Duurzaamheid): “De gemeenteraad heeft opdracht gegeven om deze locaties verder te onderzoeken. Stap voor stap komen we tot steeds concretere uitwerking. Voorwaarde is wel dat dat in samenspraak gebeurt met de stad.”

Klankbordgroep
Daar wordt nu al invulling aan gegeven. Er is een brede klankbordgroep samengesteld met ondernemers, bewoners, het Platform Duurzaamheid, Stichting de Stad en de Milieufederatie.
Wagemakers: “Zij geven ons input en helpen alle belangen inzichtelijk te maken. Denk aan afstanden tot woningen, eventuele slagschaduw of vragen over het geluid van de molens. Maar ook de effecten voor bedrijfsvoering komen op tafel. Met al zulke punten houden we bij de vervolgstappen rekening. Daar is natuurlijk ook al strikte wetgeving voor.”

Dordtenaren profiteren
Als de gemeenteraad instemt met de Uitvoeringsagenda start begin 2014 een stadsbrede campagne om inwoners te informeren en te betrekken. Een kwart van de ondervraagden geeft aan dit graag te willen.  windmolentwentekanaalWethouder Wagemakers noemt dat een belangrijk signaal. “Windenergie moet iets van de stad zijn. Bewoners moeten kunnen profiteren van de voordelen. Dit geven we ook mee aan initiatiefnemers. Zes op de tien ondervraagden geeft aan geïnteresseerd te zijn in deelnemen in windturbines. Dat zou bijvoorbeeld via de afname van stroom kunnen of door obligaties of aandelen te kopen. Dan is een stukje windmolen ‘van jou’ en dat levert een prima rendement op.”

Category: Bedrijven, Beleggen, Electriciteit, Onderhoud, Onshore windparken, Overheid, Rotorblad, Windaanbod, Windenergie, Windkaart, Windmolens, Windparken

Reacties zijn gesloten.