Definitieve vergunningvoorschriften voor IJmuiden Ver Alpha en Beta kavels gepubliceerd

| 29 december 2023

De definitieve kavelbesluiten voor de IJmuiden Ver Alpha en Beta offshore windparken zijn gepubliceerd. De aanbesteding voor deze twee windparken met elk 2 GW zal eind februari starten.

 

De kavels maken onderdeel uit van het windenergiegebied IJmuiden Ver (IJV), gelegen op 62 km uit de westkust van Nederland. De totale oppervlakte van de kavels binnen het windenergiegebied (inclusief de onderhouds- en veiligheidszones) is ongeveer 650 km². Het windenergiegebied gaat ongeveer 6 GW aan stroom leveren aan het Nederlandse elektriciteitsnet. Dat is 2 GW per kavel. De tender voor de 3e kavel, Gamma, opent in 2025.

Aanvullende criteria voor Alpha en Beta

Een aanvullend criterium voor kavel Alpha is: de bijdrage van het windpark aan het ecosysteem van de Nederlandse Noordzee. Voor kavel Beta geldt de bijdrage van de aanvrager aan de inpassing van het windpark in het Nederlandse energiesysteem en maatregelen die bijdragen aan het verminderen van bruinvisverstoringsdagen in de bouwfase van het windpark.

Netaansluiting

Netbeheerder TenneT gaat in het gebied 3 platforms met 3 netaansluitingen plaatsen. De platforms van TenneT hebben allemaal een gelijkstroomverbinding van 2 GW naar een landstation. Bij gelijkstroom blijft de spanning op het elektriciteitsnet constant. Bij wisselstroom wisselt de spanning 50 keer per seconde tussen positieve spanning en negatieve spanning. Dit zijn de eerste windparken op zee in Nederland die worden aangesloten met een gelijkstroomverbinding.

De definitieve info kan vinden op:  (Beta en Alpha).

Tags: , , , ,

Category: Offshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.