DEME Offshore sluit aan bij offshore waterstofpilot PosHYdon

| 29 mei 2020

Q13a-A platform van Neptune Energy

DEME Offshore is de nieuwe partner in het PasHYdon project, een offshore groene waterstofpilot dat drie energiesystemen op de Noordzee: offshore wind, offshore gas en offshore waterstof en vindt plaats op het Q13a-platform van Neptune Energy.

DEME Offshore gaat de waterstof unit leveren voor op het Q13a productieplatform dat het eerste volledige geëlektrificeerde platform op de Nederlandse Noordzee is. Daarnaast zal het Belgische bedrijf ook betrokken zijn bij het transport naar en de installatie van de unit op het Q13a-platform dat op circa 13 km voor de kust van Scheveningen ligt.

Volgens Lex de Groot, Managing Director van Neptune Energy in Nederland, is de kennis van DEME voor het aansluiten van windparken  vitaal, niet alleen voor de pilot, maar ook om ervaring op te doen voor de vervolgtrajecten na PosHYdon om op te schalen van 1 MW naar 100 MW of meer.

“Dit is een cruciale stap die de weg vrijmaakt naar de verdere ontwikkeling van windenergie op zee en de omzetting naar waterstof op de Noordzee. Dat wordt met name interessant voor windparken ver weg van de kust die na 2030 gebouwd gaan worden. Zeker nu de elektriciteitsprijzen zo laag zijn, wat de voor het behalen van de klimaatdoelen benodigde ontwikkeling van offshore windparken kan vertragen. Daarnaast kunnen de fluctuaties van wind op zee gedempt worden door deze energie op zee om te zetten naar waterstof.”

DEME  heeft onlangs via dochteronderneming DEME Concessions partnerships gesloten die betrekking hebben op groene waterstofproductie uit offshore windstroom in de havens van Oostende (België) en Duqm (Oman).

Bart De Poorter, General Manager DEME Offshore: “Samen met DEME Concessions zien we de systeemintegratie, groene waterstofproductie en elektrificatie van bestaande platformen op zee als een zeer interessante markt. PosHYdon is een startpunt. DEME is betrokken bij het conceptueel ontwerp van een 100 MW offshore Hydrogen gas production plant. Ook zijn we Task leader bij de evaluatie van de business case aansluitend aan dit 100 MW concept.”

PosHYdon project
De pilot is een initiatief van Nexstep, nationaal platform voor hergebruik en ontmanteling, en kennisinstituut TNO in nauwe samenwerking met de industrie. Eerder traden Gasunie, Noordgastransport BV, NOGAT BV en Eneco toe tot het PosHYdon-consortium. Partners in het Q13a-A platform zijn: EBN B.V. (40%) en TAQA Offshore B.V. (10%).

Tags: , , , , , ,

Category: Groene energie, Offshore windparken

Reacties zijn gesloten.