Ed Nijpels bewaakt 6 MW aan windenergie

| 29 januari 2014

Maandag 27 januari jl. organiseerde de Nederlandse windturbinefabrikant Darwind in Hotel Karel V te Utrecht een seminar over de route naar 6.000 MW wind op land in 2020. Gastsprekers waren o.a. Ed Nijpels (Voorzitter van de commissie ‘Borging Energieakkoord’) en Bert de Vries (Directie Energie en Duurzaamheid min. EZ). Namens de provincies was ook gedeputeerde Yves de Boer van Noord-Brabant aanwezig. Ed Nijpels zei positief te zijn over het halen van de afgesproken doelstelling en dat hij er scherp op zal toezien of tussentijdse mijlpalen en resultaten gehaald gaan worden. “Er wordt door onze commissie hard gewerkt aan het opzetten van een monitoringsysteem voor de afspraken uit het Energieakkoord.” Onderdeel van dit systeem is het opzetten van een ‘Meldpunt Knelpunt’. Nijpels benadrukte dat alle betrokken partijen samen aan de slag moeten en dat de fase van onderhandelen nu achter ons ligt.Seminar Marsroute

Volgens Bert de Vries van Economische Zaken is betrokkenheid en participatie van burgers doorslaggevend voor het benodigde draagvlak. De SDE+ regeling biedt daarvoor volgens hem voldoende armslag. Namens IPO benadrukte Yves de Boer dat de provincies pal achter de gemaakte afspraken staan en op dit moment hard werken aan het reserveren van de benodigde planologische ruimte. Uit de zaal kwamen kritische vragen over het ambitieuze tijdpad. Rond vrijwel ieder windpark is sprake van lokale weerstand en men vreest vertraging of zelfs afstel van projecten. Goede voorlichting, participatiemogelijkheden voor burgers en het benutten van lokale initiatieven werden genoemd als sleutels voor succes.
Later in de middag presenteerde Darwind haar XD115 en XD133 windturbines. Vanaf windsnelheden van 6 m/s liggen de kostprijs voor deze windturbines tussen de €55 en €75 per MWh. Darwind hoopt met deze turbines een goede bijdrage te kunnen leveren aan het behalen van 6.000 MW doelstelling.

Bron: Persbericht Bosch & Van Rijn

Category: Bedrijven, Groene energie, Klimaatverandering

Reacties zijn gesloten.