Eneco en Shell consortium winnnaar tender Hollandse Kust (noord)

| 29 juli 2020

© TenneT

Zojuist heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat het resultaat bekendgemaakt van de tender voor het offshore wind ontwikkelingsgebied Hollandse Kust (noord), gelegen op 18,5 km van de westkust van Nederland. Het heeft de vergunning verleend aan het CrossWind consortium, een joint venture van Shell in Nederland en Eneco.

Hollandse Kust Noord is een van de drie gebieden die de Nederlandse overheid in 2014 heeft toegewezen voor de ontwikkeling van wind op zee tegen 2023. De aanvraagronde liep van 2 tot 30 april. Het was bekend dat Ørsted en een consortium van Shell en Eneco meededen. De Zweedse ontwikkelaar Vattenfall, die eerder de Hollandse Kust Zuid 1 & 2-aanbestedingen won, maakte al in een vroeg stadium bekend dat het geen bod zou uitbrengen.

Het CrossWind consortium is van plan Hollandse Kust (noord) in 2023 in gebruik te nemen. Het windpark heeft een geïnstalleerd vermogen van in totaal 759 MW en levert ten minste 3,3 TWh per jaar. Hollandse Kust Noord beslaat circa 125 km². Ongeveer 25% daarvan ligt binnen de 12 mijlszone van de Nederlandse gebieden. Dit betekent dat er een zeebodemhuur moet worden afgesloten tussen de windparkbeheerder en Rijksvastgoedbedrijf.

Technologische demonstraties
Het consortium geeft aan dat het offshore windpark 5 technologische demonstraties zal bevatten die in de toekomst grootschalig gebruikt kunnen worden: een drijvend zonnepark; accu-opslag voor de korte termijn; turbines die optimaal zijn afgestemd op elkaar om de onderlinge negatieve ‘windschaduw’-effecten te beperken; ‘groene waterstof’ gemaakt door elektrolyse als een andere opslagtechniek en de combinatie van deze individuele maatregelen tezamen om een continue stroomvoorziening te garanderen, ongeacht de windsituatie.

Maarten Wetselaar, directeur Shell Integrated Gas en New Energies: “Wij zijn trots dat wij Hollandse Kust (noord) realiseren samen met onze joint venture partner Eneco. Wind op zee zal een belangrijke rol spelen in de wereldwijde energietransitie. Het zal ook een belangrijke volgende stap zijn in onze ambitie een energiebedrijf met netto nul uitstoot te worden in 2050 of eerder, in lijn met het tempo van de maatschappij. Dit windpark is een cruciaal onderdeel van een nieuwe waardeketen – van wind tot waterstof – met onze ambitie een groene waterstoffabriek in Rotterdam te bouwen en met NortH2. Deze investering past daarmee goed bij Shells aspiraties om op competitieve wijze meer en schonere energie te leveren aan onze klanten, thuis, onderweg en op het werk.”

Kees-Jan Rameau, Chief Strategic Growth Officer Eneco: “We zijn verheugd dat we, samen met onze vertrouwde partners, wederom een grote bijdrage gaan leveren aan de Nederlandse energietransitie. Wij zetten onze gecombineerde ervaring, expertise en financiële draagkracht in voor een snelle realisatie van het eerste windpark met innovaties op zee gericht op systeemintegratie. De duurzame lokaal opgewekte energie levert een belangrijke bijdrage aan onze ambitie om ieder huishouden en bedrijf in Nederland te helpen met het omschakelen naar een duurzame en schone energievoorziening.”

Shell en Eneco zijn ook partners (samen met Partners Group, DGE en Van Oord) in het 731,5 MW Borssele III & IV offshore windpark dat momenteel in aanbouw is. Eneco is ook eigenaar van het 129 MW Eneco Luchterduinen offshore windpark, 23 km uit de kust gelegen tussen Noordwijk en Zandvoort, dat sinds 2015 operationeel is en het Prinses Amaliawindpark uit de kust van IJmuiden dat sinds 2008 draait. Shell is samen met Vattenfall eigenaar van het Egmond aan Zee offshore windpark dat sinds 2006 operationeel is.

Verbinding
Naast de zeebodemhuur moet er ook een huurovereenkomst worden getekend voor de binnenbekabeling tussen de windturbines en het TenneT-platform. TenneT is verantwoordelijk voor de offshore verbinding. Hollandse Kust (noord) krijgt één offshore-platform. TenneT heeft in mei een consortium van ENGIE Fabricom en Iemants de opdracht gegeven voor de bouw van het station. Hier worden de windturbines aangesloten en wordt de 66 kV omgevormd tot 220 kV voor verdere transport via twee exportkabels naar de landaansluiting. De route van de kabels over land is ongeveer 10 kilometer lang en loopt van de zee (aan het strand bij Noorderbad) via het toekomstige transformatorstation (terrein tussen Tussenwijkweg en Tata Steel) naar het bestaande hoogspanningsstation Beverwijk. TenneT is van plan na de zomer te starten met de onshore verbinding.
11 GW tegen 2030
Nederland heeft als doel gesteld om tegen 2030 rond 11 GW aan offshore wind capaciteit te hebben. De Nederlandse regering heeft verschillende offshore windontwikkelingszones geïdentificeerd om deze doelen te bereiken: Borssele (in aanbouw), Hollandse Kust (zuid) (in aanbouw), de huidige aangekondigd Hollandse Kust (noord), Hollandse Kust (west), Ten noorden van de Waddeneilanden en IJmuiden Ver.

Tags: , , , , , , , , ,

Category: Offshore windparken

Reacties zijn gesloten.