Eneco levert windprofiel Luchterduinen voor offshore waterstofpilot PosHYdon

| 29 april 2020

Productieplatform Q13a © Eneco

Eneco is toegetreden als partner in de offshore waterstofpilot PosHYdon. Het energiebedrijf gaat de windprofieldata van haar 129 MW offshore windpark Luchterduinen leveren.

De waterstofpilot PosHYdon integreert drie energiesystemen op de Noordzee: offshore wind, offshore gas en offshore waterstof. Hiervoor wordt het Q13a-productieplatform van Neptune Energy gebruikt dat op ongeveer 13 km voor de kust van Scheveningen ligt. Q13a is het eerste volledige geëlektrificeerde platform op de Nederlandse Noordzee. Het verkrijgt haar stroom via de al bestaande elektriciteitskabel die tussen het platform en Scheveningen ligt.

Luchterduinen ligt op zo’n 25 km ten noorden van het platform. Voor de pilot wordt het windprofiel van Luchterduinen nagebootst, zodat het een realistisch resultaat laat zien van de elektrolyse en betere inzichten geeft voor het vervolg op de pilot. Voor deze elektrolyse wordt gebruikgemaakt van Noordzeewater. Dit wordt op het platform zelf gedemineraliseerd.

Volgens Lex de Groot, Managing Director van Neptune Energy, is het doel uitgebreide kennis op te doen om beide offshore energiesystemen op de Noordzee succesvol te integreren en zo de energietransitie te versnellen. “De Noordzee is de ultieme plek, want de systemen zijn er al. Juist voor windparken die straks verder op zee geplaatst worden, biedt het omzetten van windenergie naar waterstof en vervolgens het transport via de al bestaande gasinfrastructuur grote voordelen”, aldus de Groot.

Ruben Dijkstra, Directeur Offshore Wind Eneco: “Waterstof is onmisbaar in het behalen van de klimaatdoelstellingen om sectoren als industrie, gebouwde omgeving en transport te ondersteunen in hun verduurzaming. Met de mogelijkheden van offshore wind en de enorme potentie die de Noordzee biedt, is waterstofproductie op de Noordzee een belangrijk element in de energietransitie. Eneco ondersteunt daarom ook graag de stappen die worden gezet in deze richting met de PosHYdon-pilot. Naast het technische aspect van offshore elektrolyse, heeft Eneco ook sterke interesse in het ontwikkelen van de groene waterstof-certificaten en het bijmengen van waterstof in het aardgasnetwerk.”

De pilot is een initiatief van Nexstep, nationaal platform voor hergebruik en ontmanteling, en TNO in nauwe samenwerking met de industrie. Eerder traden Gasunie, Noordgastransport BV en NOGAT BV toe tot het PosHYdon-consortium. Partners in het Q13a-A platform zijn: EBN B.V. (40%) en TAQA Offshore B.V. (10%).

Tags: , , , , , , , , ,

Category: Offshore windparken

Reacties zijn gesloten.