Enquête over invulling gebiedsfonds Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

| 29 december 2020

© Drentsemondenoostermoer

De initiatiefnemers van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer vragen via een enquête aan omwonenden van het windpark hoe de middelen uit het Gebiedsfonds moeten worden gebruikt. Omwonenden uit de gemeenten Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Stadskanaal kunnen tot 31 januari 2021 de enquête inzenden.

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer wordt gerealiseerd in de Drentse Veenkoloniën op het grondgebied van de gemeente Aa en Hunze en de gemeente Borger Odoorn. In dit gebied komen 45 3 MW Nordex N131 windturbines te staan. Medio november waren alle funderingen gereed en al een aantal turbines geplaatst. Het windpark is een initiatief van drie partijen: Windpark De Drentse Monden en Oostermoer is een initiatief van drie partijen: Duurzame Energieproductie Exloërmond B.V., Raedthuys Windenergie en Vereniging windpark Oostermoer.

Gebiedsfonds
Vanuit zowel de overheid als de initiatiefnemers van het windpark worden middelen ter beschikking gesteld voor het Gebiedsfonds.

Voor het deel dat door de initiatiefnemers wordt gestort wordt geldt dat deze ten goede moet komen aan de omwonenden uit de gemeenten Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Stadskanaal. De bijdrage van de initiatiefnemers zal gedurende 15 jaar 0,50 EURO/MWh bedragen, hetgeen naar verwachting (afhankelijk van de daadwerkelijk geproduceerde elektriciteit) een bedrag van ruim 300.000 Euro per jaar zal betekenen. Over een periode van 15 jaar zal de bijdrage van het windpark naar verwachting dus ca. 4,5 – 5 miljoen Euro bedragen.

De doelen waar het geld aan besteed moeten worden moeten vast gelegd worden. De initiatiefnemers willen via de enquête tot de formulering van de doelen komen. Het resultaat van de enquête wordt meegegeven aan het bestuur van het te vormen Gebiedsfonds. Zodra het fonds er is kunnen vervolgens concrete projecten voorgesteld worden.

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken

Reacties zijn gesloten.