Equinor en BP verdelen eigenaarschap in gezamenlijke offshore windprojecten in de VS

| 29 januari 2024

Equinor en BP hebben besloten hun samenwerking in de twee offshore windprojecten Empire Wind en Beacon Wind in de VS op te splitsen. Afhankelijk van de afronding van de transactie zal Equinor de Empire Wind-projecten voor 100% in eigendom nemen en zal BP de Beacon projecten voor 100% in eigendom nemen.

Equinor en BP kondigde in 2020 hun samenwerking in beide windparken aan. BP nam toen 50% aandeel in de windparken waarvoor Equinor de volle leaserechten voor had binnengehaald. Volgens de nieuwe overeenkomst zullen de bedrijven onafhankelijk van elkaar werken aan de ontwikkeling van hun eigen projecten.

Equinor – Empire Wind

Volgens de overeenkomst wordt Equinor 100% eigenaar van Empire Offshore Wind Holdings LLC. Onder bepaalde voorwaarden zal Equinor ook het 50% aandeel van BP in de South Brooklyn Marine Terminal (SBMT) lease overnemen. Na afronding van de transactie worden de activa volledig geconsolideerd op de balans van Equinor. Doordat Equinor voor 100% eigenaar wordt van de Empire Wind 1 & 2 projecten (samen rond de 2 GW opwekkingscapaciteit), gelegen op 15-30 mijl ten zuidoosten van Long Island, en de SBMT lease, zullen de gerapporteerde kapitaaluitgaven voor Equinor op de korte termijn naar verwachting toenemen. De toename is ongeveer USD 1,2 miljard voor 2024 en ongeveer USD 1,5 miljard voor 2025, vóór eventuele projectfinanciering.

De ontwikkeling van Empire Wind 1 is afhankelijk van een positief resultaat in de NY4 aanbesteding. Een definitieve investeringsbeslissing wordt verwacht medio 2024. De reset voor Empire Wind 2 en de uitstap uit Beacon Wind brengt de verwachte kapitaaluitgaven terug van 2027 naar 2030.

Na de ondertekening van de overeenkomst werd een bod uitgebracht voor het Empire Wind 1 project in New York’s vierde offshore wind aanbestedingsronde, die op 25 januari 2024 afsloot.

BP – Beacon Wind

BP zal Beacon Wind Holdings LLC en de geassocieerde projectvennootschap die eigenaar is van de Astoria Gateway for Renewable Energy site overnemen en zal de operator worden van de Beacon Wind 1 & 2 projecten, gelegen in federale wateren tussen Cape Cod, Massachusetts, en Long Island, New York. De gecombineerde potentiële opwekkingscapaciteit van de projecten is meer dan ongeveer 2,5 GW. Na beoordeling van de reële waarde van de activa van BP, verwacht het bedrijf in het vierde kwartaal van 2023 een bijzondere waardevermindering vóór belastingen te boeken van ongeveer $ 0,6 miljard met betrekking tot de Amerikaanse offshore windactiva. Het bedrijf geeft aan zich in te blijven zetten voor offshore wind in de VS en te blijven zoeken naar mogelijkheden om zijn wereldwijde portefeuille uit te breiden.

Door Equinor en BP is ook overeengekomen met de New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA) om de koop- en verkoopovereenkomst voor OREC’s (Offshore Wind Renewable Energy Certificate) voor de Beacon Wind 1 te beëindigen.

Transactie afhankelijk van goedkeuring instanties

De transactie moet nog worden goedgekeurd door de regelgevende instanties. De overeengekomen ingangsdatum is 1 januari 2024 en de afronding wordt verwacht in het tweede of derde kwartaal van 2024. De overeenkomst biedt Equinor en bp de flexibiliteit om hun respectieve prioriteiten in het kader van hun bedrijfsstrategieën na te streven. De transactie zal kasneutraal zijn, met uitzondering van standaard afrekeningen van kas- en werkkapitaalposten. Bron: BP en Equinor

Tags: , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.