Friesland wil windparken IJsselmeer en Afsluitdijk

| 29 oktober 2014

Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland heeft een voorstel neergelegd omtrent de toekomstige windparken aan de Provinciale Staten.
Het betreft een windpark van 350 MW in het IJsselmeer, een windpark van 36 MW bij de kop van de Afsluitdijk en een tweetal locaties bij Heerenveen (als reserve). Deze keuze sluit aan bij het coalitieakkoord van de PvdA, CDA en FNP. Het college heeft kennis genomen van het rapport van Fryslân foar de Wyn en van de adviesnotitie van de ambtelijke dienst.

Dit betekent dat GS kiezen voor een grote variant van het Windpark Fryslân in het IJsselmeer. Op land gaat het om opschaling van het bestaande park ‘Hiddum Hou’ bij de kop van de Afsluitdijk. De omgeving van twee bedrijventerreinen bij Heerenveen wordt aangewezen als reservelocatie.

Het college wil zo veel mogelijk oude molens saneren en financiële participatie van burgers bevorderen. Dit wordt later verder uitgewerkt. Wat betreft het windmolencluster Hiddum Hou bij de kop van de Afsluitdijk neemt het college de bevindingen van Fryslân foar de Wyn over.

Met het besluit kan worden voldaan aan de opgave om 530,5 MegaWatt windenergie te realiseren.

De optelsom

  • IJsselmeer – 350 MegaWatt
  • Kop afsluitdijk – 36
  • Bestaande molens op land – 160
  • Noordoostpolder – 18
  • Sanering door Kop afsluitdijk – 9
  • Sanering door IJsselmeer – 24,5

Totaal: 530,5 MegaWatt

afsluitdijk

Bron: Fryslan.nl

Tags: , , ,

Category: Onshore windparken, Overheid, Slopen, Windenergie

Reacties zijn gesloten.