Geen wijziging windbeleid in definitief POP

| 29 april 2009

Op 28 april is de definitieve versie van het Provinciaal Omgevings Plan (POP) door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Ondanks diverse reactie, welke o.a. aandrongen op meer mogelijkheden voor windenergie buiten de drie concentratiegebieden (Eemshaven, Delfzijl en N 33) en hogere ashoogten, werden er m.b.t. windenergie geen wijzigingen in het oorspronkelijke plan aangebracht.

Solitaire windturbines mogen bij vervanging geen hogere ashoogte dan de bestaande krijgen en nieuwe kleine molentjes mogen geen hogere ashoogte dan 15 meter hebben. Op 20 mei spreken de Staten er over in de commissie Milieu en op 17 juni wordt het plenair behandeld in de Statenvergadering.

Category: Overheid

Reacties zijn gesloten.