Groen licht voor Wind­park N33

| 29 mei 2019

Windpark N33 mag gebouwd worden. In een uitspraak van vandaag heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de bezwaren tegen het windmolenpark ongegrond verklaard.

In totaal hebben 20 bezwaarmakers beroep ingesteld tegen het inpassingsplan van de toenmalige ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu en de daarbij behorende besluiten die het windpark mogelijk maken. Daaronder zijn omwonenden, maar ook organisaties als Platform Tegenwind N33 en de Stichting Landschap Oldambt. Volgens hen is er geen draagvlak voor het windpark en had de overheid meer moeite moeten doen om dit te krijgen. Zij vinden dat het windpark het landschap aantast en overlast zal veroorzaken in de omgeving.

In de wet is echter niet bepaalt dat een besluit pas mag worden genomen als daarvoor voldoende draagvlak bestaat. De overheid moet “een afweging maken tussen het nationale belang van een duurzame energievoorziening en de belangen van de omwonenden”. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft geconcludeerd dat de plannen voor het windpark voldoen aan de eisen die de wet daaraan stelt.

Sfeerwoningen
Het beroep van de bezwaarmakers slaagt waar het gaat om de woningen die als ‘sfeerwoningen’ bij het windpark zijn aangemerkt. Omdat die woningen als sfeerwoning waren aangemerkt, waren die woningen niet beschermd tegen geluid en slagschaduw. De bezwaarmakers hadden daartegen bezwaar, en ook de ministers wilden die sfeerwoningen bij nader inzien niet handhaven in het inpassingsplan. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft het inpassingsplan voor die woningen daarom vernietigd, maar laat het inpassingsplan verder in stand.

Windpark N33
In de omgeving van Veendam in Groningen zullen 35 windturbines met een vermogen van 3 tot 5 MW gebouwd worden. Het windpark dat daarmee een vermogen van 100 tot 150 MW zal krijgen. Dit is goed voor ruim 50% van alle huishuishoudens in de provincie Groningen. Windpark N33 is een initiatief van drie partijen. De eerste twee zijn verenigd in het ‘samenwerkingsverband Windpark N33’: Blaaswind BV (een initiatief van grondeigenaren uit Veendam en Menterwolde) en Yard Energy. De derde is innogy Windpower Netherlands. Bron: Raad van State Afbeelding: Windparkn33.nl

Tags: , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.