Groningen wil goede verdeling lusten en lasten windpark N33

| 29 oktober 2015

Omwonenden van het windpark N33 (bij Meeden) moeten kunnen participeren in het windpark, het gebied moet een tijdelijke bestemming krijgen voor windenergie, de windmolens moeten modern met een zo’n groot mogelijke opbrengst en zo min mogelijk overlast (geluid + licht) veroorzaken. Dat wil de Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen en heeft dit verwoord in een brief aan Henk Kamp (minister Economische Zaken). 

De projectontwikkelaars van windpark N33 moeten afspraken met bewoners maken omtrent lasten en lusten. Daar staat niks over in in de Nederlandse wetgeving. Daarom willen we dat de minister bij het uitwerken van het plan voor het windpark ons ‘Beleidskader saneren en opschaling, gebiedsfonds en participatie’ gebruikt. In dit beleidskader hebben we ook vastgelegd dat los geplaatste windmolens gesaneerd worden en de capaciteit daarvan aan bestaande parken wordt toegevoegd. (de 12 Lagerwey windmolens bij Scheemda).

Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl/subsidies-regelingen/windpark-n33 

Ruimte tijdelijk bestemmen

Het Rijk maakt een inpassingsplan, een soort bestemmingsplan, voor het windpark N33. We stellen de minister voor om de ruimte die nodig is voor het windpark tijdelijk te bestemmen voor windenergie. Door een windpark tijdelijk te bestemmen kunnen we windenergie voor het gebied, na afloop van de tijdelijke termijn, opnieuw tegen het licht houden. Dat geldt voor de nut en noodzaak, de locatiekeuze en de exacte plekken van de molens. Dat zou kunnen betekenen dat windenergie dan weer uit het gebied verdwijnt of met andere typen molens en/of op andere plekken opgewekt gaat worden.

Inpassingsplan

Onlangs heeft de minister van Economische Zaken besloten het voorkeursalternatief windpark N33 uit te gaan voeren. Het voorkeursalternatief combineert de twee varianten die als beste uit de onderzoeken naar voren kwamen. De voorkeurslocatie van het windpark N33 is gepland in de gemeenten Veendam, Menterwolde en Oldambt. Het windpark N33 is een windpark van boven de 100 MW. Het valt daarmee onder de Rijkscoördinatieregeling. Het Rijk stelt het inpassingsplan vast en coördineert de besluiten. Provinciale Staten krijgen zes weken de tijd om op het voorontwerp inpassingsplan te reageren.

Tags: , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.