Jacket voor Hollandse Kust Zuid Beta offshore transformatorplatform staat

| 29 juni 2021

Heerema's Sleipnir installeert jacket voor Hollandse Kust Zuid Beta platformHeerema’s heavy lift schip Sleipnir heeft de jacket voor TenneT’s Hollandse Kust Zuid (HKZ)Beta offshore platform op zo’n 22 kilometer voor de kust van Den Haag geïnstalleerd. De topside volgt naar verwachting begin volgend jaar. HKZ Beta is een van de twee platforms die de opgewekte elektriciteit van Vattenfal en BASF’s offshore windpark Hollandse Kust (zuid) gaan opvangen en omzetten voor transport naar land. Het windpark moet in 2023 operationeel zijn.

Eind mei vertrok het jacket vanaf de werf in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het is gebouwd. Het jacket is 50 meter lang, 34 meter breed en 44 meter hoog. Het zwaargewicht van 2852 ton is in opdracht van hoofdaannemer Petrofac door de Sleipnir van Heerema op de bodem van de Noordzee geplaatst. Hiervoor waren zes palen met een gewicht van elk 162,5 ton voor nodig. De 57,7 meter lange palen zijn 46,5 meter de zeebodem ingeheid. Vervolgens is het jacket aan de palen bevestigd.

De installatie van het tweede jacket is een belangrijke mijlpaal voor TenneT. “Het afgelopen jaar kenmerkte zich door onzekerheid en uitdagingen door de COVID-pandemie. Niet alleen voor TenneT, ook voor onze aannemers en toeleveranciers. Toch zijn we er samen in geslaagd deze prestatie neer te zetten. Daar mogen we trots op zijn,” aldus Marco Kuijpers, directeur Offshore projecten bij TenneT.

Net op Zee Hollandse Kust (zuid)

De Net op Zee Hollandse Kust (zuid) bestaat uit twee transformatorplatforms met een capaciteit van elk 700 MW en met elk twee 220 kV wisselstroom kabels gebouwd. Het eerste jacket voor windpark Hollande Kust (zuid) werd in september vorig jaar al op de Noordzee geïnstalleerd. Eind dit jaar wordt de topside op dit eerste jacket gehesen. De topside van het tweede jacket volgt naar verwachting begin volgend jaar. Zodra de platforms op het jacket zijn gehesen, worden de laatste systemen aangesloten, getest en in gebruik genomen. Daarna worden de kabels van de windturbines aangesloten. In 2022 zijn de aansluitingen voor de windparken gereed voor gebruik.

Via deze kabels wordt de duurzaam opgewekte stroom naar land gebracht. Daar heeft TenneT een nieuw transformatorstation gebouwd en breidt de netbeheerder hoogspanningsstation ‘Maasvlakte 380 kV’ uit. Vanuit dit hoogspanningsstation wordt de windenergie van zee ingevoed op de Randstad 380 kV- Zuidring van TenneT. Via het landelijk hoogspanningsnet gaat de windenergie naar de stroomgebruikers in het land.

Windenergie op zee tot 2023

Hollandse Kust (zuid) Alpha en Beta maken deel uit van de 3,5 GW aan offshore netverbindingen die TenneT tot en met 2023 realiseert. Met de oplevering van Borssele Alpha en Beta in 2020 is de eerste 1,4 GW gerealiseerd. Naast Hollandse Kust (zuid) Alpha en Beta volgt nog Hollandse Kust (noord). TenneT gebruikt voor deze windparken vijf keer hetzelfde type 700 MW transformatorplatform, dat dichtbij een windpark staat en vijf keer dezelfde soort 220 kV kabelverbinding naar de kust.

Programma Net op Zee 2024-2030

Van 2024 tot en met 2030 wordt volgens de vervolg Routekaart Wind op Zee nog eens 6,1 GW aan offshore windparken ontwikkeld. Het gaat om de windparken in de windenergiegebieden Hollandse Kust (west), Ten Noorden van de Waddeneilanden en IJmuiden Ver. Voor de eerste twee gebieden maakt TenneT opnieuw gebruik van drie gestandaardiseerde 700MW platforms (2.1 GW). Voor het efficiënt aansluiten van de windenergiegebieden verder weg op de Noordzee, zoals IJmuiden Ver (4 GW), zijn er andere technieken nodig op basis van gelijkstroom in plaats van wisselstroom. Voor IJmuiden Ver worden er minimaal twee offshore verbindingen van elk 2 GW ontwikkeld. Daarnaast wordt voor IJmuiden Ver een derde 2 GW verbinding onderzocht, parallel aan de andere IJmuiden Ver projecten. Bron: TenneT

Tags: , , , , , , , , ,

Category: Offshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.