Nieuw rapport Roland Berger: waterstof uit offshore wind helpt marktleider positie van Europese offshore windsector te behouden

| 29 juni 2021

Roland Berger publiceert rapport over hoe Europa marktleider kan blijven in offshore windDoor aanzienlijke kostenreductie in offshore wind over de laatste jaren concurreert deze nu met elektriciteit uit fossiele bronnen. Veel landen zien deze duurzame energiebron inmiddels als een onmisbaar onderdeel van hun decarbonisatie strategie om klimaatdoelen te realiseren. Europa domineert momenteel. Om deze marktleiderschap te behouden, moet de Europese offshore windsector zich richten op ontwikkelingen als de omzetting van offshore wind in waterstof, de ontwikkeling van drijvende offshore windtechnologie voor diepere wateren en verdere kostenreductie, zo blijkt uit een nieuwe studie van internationaal adviesbureau Roland Berger.

In de studie “Innovate and industrialize – How Europe’s offshore wind sector can maintain market leadership and meet the continent’s energy goals” geeft Roland Berger aan hoe de Europese offshore windsector haar wereldwijde leiderschap kan verstevigen door verdere innovatie en industrialisatie. Maar nog belangrijker: hoe de sector een essentiële rol kan spelen voor de energieonafhankelijkheid en internationale concurrentiepositie van het continent. Groene waterstof uit offshore wind speelt een belangrijke rol.

Groene waterstof uit wind-op-zee onmisbaar bij realiseren klimaatdoelstellingen

Waterstof wordt al langere tijd aangeprezen als een veelbelovend alternatief voor fossiele brandstof en is de laatste jaren volledig geaccepteerd als één van de belangrijkste pijlers van de energietransitie. Bovendien kan waterstof bijdragen om zeer energie-intensieve industrieën zoals de chemische industrie koolstofvrij te maken. Als de klimaatdoelstellingen gehaald moeten worden zijn er groene waterstof in grote hoeveelheden nodig, aldus Roland Berger. Offshore wind kan de benodigde elektriciteit leveren en zou daarmee de meest geschikte hernieuwbare energiebron in Noordwest-Europa zijn voor de directe koppeling van grootschalige elektriciteitsopwekking aan waterstofproductie op industriële schaal. De EU wil 300 GW offshore windcapaciteit realiseren in 2050.

Waterstof productie bij de bron op zee

Daarbij is het aanzienlijk goedkoper om offshore wind in waterstof om te zetten door middel van elektrolyse bij de bron op zee, dan op de kust, zegt Maarten de Vries, Senior Associate van het Amsterdamse kantoor van Roland Berger. “Het is namelijk veel goedkoper om grote hoeveelheden energie aan te landen via waterstofmoleculen door pijpleidingen dan elektronen door elektriciteitskabels. Verder kan dan bij harde wind de energie als waterstof worden opgeslagen in lege offshore gasvelden of zoutkoepels. Een enkele pijpleiding kan evenveel energie aanlanden als tien elektriciteitskabels of méér. Zo worden tijdrovende consultaties voor extra aanlandingen door kwetsbare kuststreken overbodig. De uitrol van offshore wind kan nóg goedkoper en sneller als een bestaande aardgasleiding wordt hergebruikt.”

Drijvende wind

In Europa bevindt ongeveer 80% van de offshore-windreserves zich in wateren van meer dan 60 meter diep, waar fixed offshore-windenergie niet rendabel is. Dit vertegenwoordigt een enorme potentieel voor drijvende windtechnologie. Drijvende wind kan bovendien ook worden gecombineerd met offshore groene waterstofproductie.

Reductie in kosten van offshore wind

Het rapport concludeert dat het belangrijk is dat de kosten van offshore wind verder omlaag gaan. De kosten van groene waterstof worden grotendeels gedicteerd door de kosten van offshore wind en kunnen daarom alleen worden verlaagd als de kosten van offshore wind dalen. Dit maakt goedkopere offshore wind een essentiële voorwaarde voor wereldwijd concurrerende waterstof – en en op zijn beurt een voorwaarde voor de energie-onafhankelijkheid van Europa.

In de komende jaren zullen miljarden euro’s moeten worden worden geïnvesteerd in innovatie en industrialisatie om offshore wind naar een hoger niveau te tillen en de kosten ervan verder te verlagen. De toeleveringsketen kan dergelijke investeringen alleen doen als overheden en projectontwikkelaars zorgen voor een klimaat waarin een gezond rendement op de uitrol van offshore windcapaciteit mogelijk is. Download het volledige rapport. Bron: Roland Berger

Tags: , , , , , , , ,

Category: Drijvende windenergie, Wereldwijd, Wind & Waterstof, Windenergie

Reacties zijn gesloten.