Obligaties Windpark De Hondtocht uitverkocht

| 29 november 2012

Iedereen kan profiteren van windenergie

Op 9 oktober jl. startte de Raedthuys Groep met de verkoop van obligaties ten behoeve van haar nieuwe duurzame energieproject Windpark De Hondtocht in Dronten. Nog voor de sluitingsdatum van 1 december 2012 zijn alle 1.000 beschikbare obligaties uitverkocht. Opnieuw een mooi resultaat in een jaar dat er ook al 1.000 obligaties werden verkocht voor een ander windpark van Raedthuys. Arthur Vermeulen directeur van Raedthuys Windenergie is er trots op: “Net als de vorige keer moet ik constateren dat een investering in windenergie veel vertrouwen wekt”. Bij het aanbieden van de obligaties was sprake van een extra voordeel voor inwoners van de gemeente Dronten. Hen werd namelijk een hogere jaarlijkse rentevergoeding in het vooruitzicht gesteld dan de belangstellenden van buiten de gemeente: namelijk 7% versus 6%. “Ook voor dit project geldt dat we graag alle obligaties hadden verkocht in Dronten.

Wij vinden het namelijk van belang dat een deel van de opbrengsten terugvloeit naar de inwoners, zodat lokaal een binding ontstaat met het windpark. Onbekendheid met dit soort financiële producten zorgt er echter voor dat men eerst een aantal drempels moet overwinnen. Toch lijkt er meer vertrouwen te zijn gewonnen bij de burgers. Ten opzichte van de vorige obligatielening gaat nu 46% in plaats van 34% van de obligaties naar inwoners van Dronten. Daar zijn we blij mee.”

Lees Persbericht Obligaties Windpark De Hondtocht uitverkocht.
Bron: Readthuys Groep

Category: Bedrijven, Beleggen, Groene energie, Onshore windparken, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.