Onderzoek naar milieueffecten van windpark bij Bruinisse

| 29 september 2011
bron: Agri Holland

Het onderzoek naar de milieueffecten van Windpark Krammer gaat op korte termijn van start. Dat hebben de betrokken overheden met elkaar afgesproken. Het eerste onderdeel van de Milieu Effect Rapportage (MER) betreft de notitie Reikwijdte en detailniveau.

In deze notitie, die binnenkort ter inzage wordt gelegd, komt te staan welke onderzoeken er precies plaats gaan vinden om de effecten van het windpark op de omgeving in beeld te brengen. Het plan voor een windpark met 20 tot 40 windturbines komt van vereniging Zeeuwind en Coöperatie Deltawind. Zij verwachten elektriciteit te kunnen produceren voor 70.000 huishoudens.

Naast de lokale overheden en Rijkswaterstaat hebben ook twee ministeries een stem bij de plannen voor het windpark. Het project valt namelijk onder de Rijkscoördinatieregeling, die is bedoeld om besluitvormingsproessen van overheden op elkaar af te stemmen.

Klik hier voor het persbericht van Vereniging Zeeuwind en Coöperatie Deltawind

Category: Windenergie, Windparken

Reacties zijn gesloten.