Ørsted, Neptune Energy en Goal7 onderzoeken potentiële gebruik van windenergie voor aandrijven van energiehubs in Britse Noordzee

| 29 december 2022

Ørsted, Neptune Energy en Goal7 hebben een Memorandum of Understanding ondertekend  om te onderzoeken hoe nieuwe geïntegreerde energiehubs in de Britse Noordzee kunnen worden aangedreven met offshore windstroom.

Geïntegreerde energiehubs hebben het potentieel om meerdere energiesystemen te combineren, waaronder bestaande olie- en gasproductieplatforms, koolstofopslag en waterstofproductiefaciliteiten. Zij kunnen de levensduur van producerende velden verlengen en de economische argumenten voor elektrificatie met hernieuwbare energie ondersteunen om de koolstofemissies laag te houden.

Volgens Pierre Girard, directeur New Energy van E&P bedrijf Neptune Energy, is de ontwikkeling van geïntegreerde energiehubs een belangrijk onderdeel van de strategie van het bedrijf om tegen 2030 meer koolstof op te slaan dan wordt uitgestoten door hun activiteiten en het gebruik van hun verkochte producten. Het bedrijf heeft drie aanvragen ingediend in het kader van de recente Carbon Dioxide Appraisal and Storage Licensing Round. Eventuele vergunningen moeten Neptune Energy in staat stellen toekomstige voorstellen voor geïntegreerde energiehubs in de Britse Noordzee te ontwikkelen. Deze energiehubs kunnen zowel nieuwe en herbestemde offshore-installaties omvatten en waterstofproductie en koolstofinjectiefaciliteiten combineren.

Elektrificatie via Hornsea offshore windparken

In het kader van de overeenkomst onderzoeken de bedrijven het potentieel om met elektriciteit van Ørsted’s Hornsea offshore windparkprojecten toekomstige door Neptune geëxploiteerde hubs in de Britse Noordzee van stroom te voorzien.

Hornsea bestaat uit vier deelwindparken in de Britse Noordzee. In 2018 is de bouw van het eerste deel gestart. Dit windpark (1,2 GW) is sinds 2020 operationeel. Hornsea 2 (1,3 GW) ging in augustus dit jaar in bedrijf. Hornsea 3 (min 2,4 GW) kreeg in december 2020 een Development Consents Order (DCO). Hornsea 4 bevindt zich momenteel in de pre-aanvraagfase.

Volgens Duncan Clark, Ørsted’s Managing Director Offshore en Country Chair UK&I, is het cruciaal dat  schone technologie zo effectief mogelijk wordt gebruikt en nieuwe en alternatieve routes naar de markt worden gevonden om ervoor te zorgen dat het gebruik van hernieuwbare energie gemaximaliseerd kan worden op het moment dat ze wordt geproduceerd. Het ondersteunen van het koolstofvrij maken van andere industriële sectoren en het leveren van hernieuwbare energie om een duurzamere opslag van koolstof mogelijk te maken, is een voorbeeld hiervan.

Goal7 zal hierbij projectmanagementondersteuning en technische input leveren. Goal7 richt zich op projecten die gekenmerkt worden door samenwerking tussen verschillende industrieën en die zorgen voor grootschalige vermindering van emissies, waaronder CCS, gebruik van hernieuwbare energie en koolstofarme waterstofproductie.

De North Sea Transition Authority moet begin 2023 opslagvergunningen toekennen.

Tags: , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.