Peiling Ørsted: Zeeuwen zijn merendeels positief over komst windparken Borssele

| 29 oktober 2019

Uit een recentelijke peiling dat in opdracht van Ørsted, de ontwikkelaar van de Borssele 1 & 2 offshore windpark, is gedaan blijkt dat in Zeeland er draagvlak bestaat voor de komst van de windparken Borssele 1 t/m 5.

De peiling is gehouden onder 2.072 leden van het ZBpanel, het online panel voor en over Zeeland van ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland. Van de 937 panelleden die deelnamen aan het onderzoek is 47% (heel) positief en 26% neutraal over de komst van de windparken. 25% is (zeer) negatief over de nieuwe windparken.

Een grote meerderheid (79%) blijkt in meer of mindere mate op de hoogte te zijn van de komst van de windparken voor de Zeeuwse kust. Als voordelen worden gezien: het leveren van duurzame energie (90%), minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen (89%), minder afhankelijkheid van het buitenland (82%), CO2-reductie (78%), een bijdrage aan de Zeeuwse werkgelegenheid (78%) en een economische impuls voor Zeeland (70%). De panelleden zien ook nadelen aan de komst van de windparken op zee: aantasting van natuur (88%), horizonvervuiling (84%) en kosten van aanleg en onderhoud (69%).

Combinatie land en op zee
37% van de panelleden heeft het liefst een combinatie van windparken op zee en land. 29% ziet liever alleen windparken op zee en 9% geeft de voorkeur aan alleen windparken op land. Een minderheid van 20% heeft liever helemaal geen windparken.

Steven Engels, directeur Nederland van Ørsted: “De uitkomsten van de peiling bevestigen wat wij al dachten: Zeeuwen zijn positief over de komst van de windparken. We zijn na het winnen van de aanbesteding van Borssele 1+2 met open armen ontvangen, door zowel de overheid als bewoners en ondernemers. We zetten ons sindsdien in om Zeeland mee te laten profiteren van de komst van het windpark. Dat doen we onder meer door de onderhoudsbasis, met tussen de 50 en 100 banen, in Vlissingen te vestigen. Ook zijn we samenwerkingen aangegaan met Scalda, muZEEum, ZB en de Oranjemolen (Gemeente Vlissingen). Het is mooi om te zien dat dit wordt gewaardeerd.”

Ørsted start in december met de bouw van het windpark Borssele 1+2. Hier worden 94 turbines van 8 MW van Siemens Gamesa geplaatst. Het windpark staat gepland om eind volgend jaar operationeel te zijn.

 

Tags: , , , ,

Category: Offshore windparken, Onshore windparken, Windparken

Reacties zijn gesloten.