Pondera rondt Hollandse Kust (west) onderzoek af

| 29 december 2020

Pondera heeft het onderzoek afgerond voor de kavelbesluiten voor Hollandse Kust (west) kavel VI en VII, waarvoor in 2021 tenders gepland staan. Het gaat om het Milieueffectrapport (MER) en de Passende Beoordeling (PB).

Pondera heeft de onderzoeken in opdracht van de ministeries van EZK, LNV, BZK en I&W uitgevoerd. Windparkgebied Hollandse Kust (west) (HKWWFZ) ligt ongeveer 51 kilometer uit de westkust van Nederland. Binnen de zone zijn 2 windparklocaties aangewezen: HKWFZ VI en VII. De totale oppervlakte van de Windparklocaties binnen de zone (inclusief onderhouds- en veiligheidszones) bedraagt ​​ca. 176 km2.

In de onderzoeken is bekeken wat het effect is als er maximaal 1560 MW aan windenergie in het windenergiegebied gerealiseerd wordt. Omdat het windenergiegebied meer ruimte biedt dan noodzakelijk is voor deze opgave, is bekeken welke gebieden binnen het windenergiegebied geschikt zijn voor de twee kavels. Met name het ecologische effect van aanleg en exploitatie van de windturbines hebben aandacht gekregen, naast uiteraard het effect op bestaand gebruik van het gebied zoals door visserij, scheepvaart en mijnbouw.

De kavels van de windparken moeten in 2025-2026 operationeel zijn. TenneT gaat twee netaansluitingen aanleggen: Hollandse Kust (west) Alpha en Hollandse Kust (west) Beta. TenneT heeft eerder deze maand een joint venture tussen ENGIE Solutions en Iemants de opdracht gegund voor het offshore transformatorstation Hollandse Kust (west) Alpha. Het transformatorstation moet in 2024 in gebruik worden genomen.

Tags: , , , , , , , , ,

Category: Offshore windparken

Reacties zijn gesloten.