Startsein bouw Windpark Bommelerwaard-A2

| 29 maart 2021
Windpark Bommerlerwaard-A2

Bron: de Windcentrale

Aannemers Van der Lee en H4A zijn begonnen met de civiele werkzaamheden voor Windpark Bommelerwaard-A2 in de Bommelerwaard, provincie Gelderland. De werkzaamheden lopen door tot in de zomer zodat na de zomer de drie turbines opgebouwd kunnen worden. Het windpark, met een opgesteld vermogen van ongeveer 11 MW, zal naar verwachting in oktober dit jaar in gebruik genomen worden.

Windpark Bommelerwaard-A2 is een initiatief van vijf lokale agrarische ondernemers uit de Bommelerwaard en coöperatie Windunie, verenigd in ‘Windpark Bommelerwaard-A2’. Windunie ondersteunt en adviseert voor windpark Bommelerwaard-A2 de projectorganisatie en ontwikkeling van het windpark. Het project bereikte in mei 2020 financial close.

In een gebied ten zuiden van Zaltbommel, tussen de A2 en de spoorlijn tussen Den Bosch en Utrecht, worden 3 windturbines geplaatst. De turbines worden geleverd door de Duitse turbinefabrikant Nordex. Het gaat om het model N117, de stilste variant in hun klasse. met een ashoogte van 120 m, rotordiameter van 117 m, a tiphoogte van 180 m, en een vermogen van 3,675 MW. De verwachting is dat één windturbine van dit type ruim 10 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar opwekt.

Civiele werken

Tot en met half juli worden dammen en duikers, bouwwegen en kraanopstelplaatsen, turbinefunderingen en stroomkabels aangelegd. De initiatiefnemers hebben eind 2020 hiervoor bouwbedrijf H4A gecontracteerd. Na de zomervakantie worden de windturbines aangevoerd en opgebouwd. Het windpark zal naar verwachting in oktober in bedrijf genomen worden. Gezamenlijk hebben de turbines dan een opgesteld vermogen van 11.025 MW, die gezamenlijke een hoeveelheid stroom opwekken die gelijk staat aan het jaarlijkse verbruik van circa 8.500 huishoudens.

Dorpsmolen “De grote kat”

De meest noordelijke windturbine komt in handen van De Windcentrale. Omwonenden uit de Bommelerwaard kunnen via Winddelen in deze zogeheten ‘dorpsmolen’ investeren en zo mede-eigenaar worden. Als “Winddeler” profiteren zij van eigen stroom en de opbrengsten van de windturbine.

Zie ook het filmpje door Windunie op Youtube.

Tags: , , , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.